Beloil Polska

Beloil Polska sprzedaje głównie olej napędowy o zawartości siarki max 10 ppm, który odpowiada europejskiej normie EN-590, gaz płynny, bitumy drogowe oraz Karty Paliwowe.

Warszawa, mazowieckie, Polska

O firmie Beloil Polska

Spółka Beloil Polska Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w lutym 2011 roku.

Celem utworzenia Beloil Polska Sp. z o.o. jest handel hurtowy produktami naftowymi i gazem płynnym na polskim rynku oraz zorganizowanie tranzytu tych towarów przez terytorium Polski i dostarczanie ich do innych krajów UE. Naszym celem jest nawiązanie ścisłych kontaktów handlowych z największymi spółkami oraz z głównymi niezależnymi operatorami w handlu produktami naftowymi i gazem płynnym w Polsce.

Beloil Polska Sp. z o.o. jest ogniwem łączącym polskich konsumentów produktów naftowych i białoruskie rafinerie.

Beloil Polska Sp. z o.o. sprzedaje głównie olej napędowy produkcji OAO „Rafineria Mozyrska” i OAO „Naftan” o zawartości siarki max 10 ppm, który odpowiada europejskiej normie EN-590 oraz gaz płynny produkcji OAO „Rafineria Mozyrska” i RUP „Zjednoczenie Produkcyjne „Belorusneft – (Białoruskie Zakłady Przetwórstwa Gazu w Rzeczycy).

Podstawowe kierunki sprzedaży oleju napędowego:

  • Polska,
  • Czechy,
  • Słowacja,
  • Rumunia,
  • Bułgaria,
  • Niemcy,
  • Estonia,
  • Litwa,
  • Łotwa,
  • Węgry.

Produkty naftowe dostarczane są zarówno transportem samochodowym bezpośrednio do właścicieli niewielkich sieci stacji benzynowych, jak i transportem kolejowym (hurt) – dla dużych odbiorców produktów naftowych w Polsce i w innych krajach UE oraz do najbliższych baz naftowych OLPP położonych we wschodniej części Polski (Narewka, Emilianów, Małaszewicze), które następnie sprzedają polskim odbiorcom hurtowym.

Dokumenty do pobrania

Polecane firmy w kategorii Obrabiarki i narzędzia

.C-CTU-949948909