INFORMATOR PRZEMYSŁOWY
Bezpośredni kontakt z firmami

Asseco WAPRO wspiera hiszpańskiego dystrybutora farb i lakierów w Polsce

  • 10/01/2012, Lublin

  • Firma Barpimo Polska, filia znanego na całym świecie hiszpańskiego producenta oraz dystrybutora farb i lakierów, wdrożyła u siebie oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem Asseco WAPRO.

 

Rozwiązanie składające się z szeregu wyspecjalizowanych modułów pozwoliło na optymalizację działań w obszarach logistyki, zamówień, finansów i księgowości. Wdrożenia aplikacji dokonał partner Asseco Business Solutions - Biznessoft.pl

W warstwie operacyjnego zarządzania firmą wdrożono komplet modułów funkcjonalnych z oferty Asseco WAPRO. Z aplikacji korzysta na bieżąco kilkunastu pracowników z różnych działów. Skalowalna platforma bazodanowa Microsoft SQL Server zapewnia odpowiednią wydajność przetwarzania oraz wysoki poziom bezpieczeństwa danych.

Rdzeniem wdrożonego systemu jest moduł obsługi magazynów i sprzedaży (WF-Mag PRESTIŻ), odpowiedzialny za kompletną obsługę obszaru logistycznego firmy Barpimo - począwszy od przyjmowania zamówień od klientów, poprzez planowanie i przyjmowanie dostaw zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem, po sprzedaż i spedycję towaru. Planowanie dostaw i generowanie stosownych zamówień do producenta wspomagane jest przez zewnętrzny moduł analityczny. Tak przygotowane zamówienia są następnie wysyłane w formie elektronicznej do fabryki w Hiszpanii.

Uzupełnieniem systemu logistycznego jest „Mistral" - internetowy moduł B2B zintegrowany z bazą danych Asseco WAPRO. Umożliwia on klientom oraz handlowcom Barpimo składanie zamówień przez Internet, 24 godziny na dobę.

Kolejnym elementem wdrożonego rozwiązania jest system finansowo-księgowy (WF-FaKir PRESTIŻ), zintegrowany z modułem sprzedaży w zakresie rozrachunków oraz importu dokumentów. Wykorzystanie dodatkowej aplikacji WF-Analizy pozwala na prowadzenie zaawansowanych analiz finansowych w różnych przekrojach, miedzy innymi analizy kosztów i przychodów wg. ich miejsc powstawania. Uzupełnieniem systemu księgowego jest moduł ewidencji i amortyzacji środków trwałych (WF-bEST BIZNES) oraz moduł kadrowo-płacowy (WF-GANG BIZNES).

Zintegrowany moduł finansowo-księgowy ma obecnie strategiczne znaczenie dla Zarządu Spółki, ze względu na wdrożony kontroling kosztów. Przed wdrożeniem kontrolingu wnikliwa analiza kosztów była mocno utrudniona,  ze względu na pracochłonność zbierania tak szczegółowych danych. Obecnie dostęp do niezbędnych analiz jest praktycznie natychmiastowy, co pozwala na bieżąco kontrolować stan finansów firmy.

Oprócz standardowych produktów Asseco WAPRO, firma BiznesSoft.pl dostarczyła autorskie rozwiązania analityczne klasy Bussines Intelligence, zrealizowane w technologii OLAP (ang. online analytical processing), wspierające zarządzanie operacyjne i strategiczne różnymi obszarami działalności firmy. Dane analityczne pobierane są z bezpośrednio z bazy danych systemu Asseco WAPRO.

Nasza spółka potrzebowała zintegrowanego, a jednocześnie elastycznego systemu informatycznego - rozwiązania otwartego, które pozwala na łatwą integrację z otoczeniem specjalistycznych aplikacji oraz dostarcza zaawansowanych rozwiązań analitycznych wspomagających podejmowanie decyzji. Systemy Asseco WAPRO okazały się doskonałą odpowiedzią na powyższe potrzeby, oferując jednocześnie relatywnie niskie koszty nabycia i utrzymania" - powiedział Jacek Piotrowski, Prezes Zarządu Barpimo Polska Sp. z o.o.

„Wdrożenie systemu Asseco WAPRO przyniosło spółce Barpimo wymierne korzyści biznesowe. Możliwości funkcjonalne oraz wydajność systemu sprzedaży zapewniły sprawną obsługę dużej ilości zamówień od klientów oraz spedycję towaru, bez zbędnych opóźnień i pomyłek. Wdrożenie modułu B2B pozwoliło domknąć łańcuch logistyczny między klientem spółki a dostawcą w Hiszpanii oraz zminimalizować koszty obsługi klienta. Dedykowany moduł planowania dostaw pozwolił na systematyczną kontrolę zapasów magazynowych, zmniejszając przy tym istotnie czas poświęcany na proces planowania dostaw oraz minimalizując ryzyko związane z utratą możliwości sprzedaży (brak towaru) lub kosztami nadmiernych zapasów" - dodał Krzysztof Romaniuk, właściciel Biznessoft.pl.

Asseco Business Solutions S.A. dostarcza nowoczesne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw. Kompleksowa oferta firmy obejmuje zintegrowane systemy ERP wspomagające procesy biznesowe w średnich oraz dużych przedsiębiorstwach, komplet aplikacji do zarządzania małą firmą, zaawansowany program wspierający pracę w obszarze HR, platformę wymiany danych handlowych oraz aplikację do pełnej obsługi działalności biznesowej podmiotów świadczących usługi faktoringowe. Ponadto, oferowane przez spółkę systemy mobilne to jedne z najbardziej popularnych programów klasy SFA w Europie. Asseco BS wdraża swoje rozwiązania zarówno w kraju, jak i za granicą, m.in.: w Portugalii, Francji, Grecji, Irlandii, Czechach, Słowacji, na Litwie oraz na Węgrzech. Firma posiada biura w kilkunastu miastach Polski, zatrudniając ok. 700 specjalistów oraz posiada rozbudowaną sieć partnerów handlowych na terenie całego kraju. Partnerami technologicznymi i biznesowymi Asseco BS są największe światowe koncerny, m.in.: Oracle, Microsoft, HP czy IBM. Asseco Business Solutions S.A. jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółka należy do Grupy Kapitałowej Asseco, będącej jednym z największych dostawców oprogramowania własnego w Europie. Więcej informacji na stronie firmy Asseco.

BARPIMO Polska Sp. z o.o. zajmuje się dystrybucją farb i lakierów wykorzystywanych w przemyśle meblowym, farb do metali oraz farb stosowanych w budownictwie i dekoracji. Spółka jest przedstawicielem hiszpańskiej firmy o tej samej nazwie, która posiada swoje fabryki również w Meksyku i Chile. Jako przedstawiciel na Europę Środkowo-Wschodnią jest odpowiedzialna za dystrybucję, marketing i sprzedaż produktów grupy w tej części świata. Centrum logistyczne spółki znajduje się w Grodzisku Mazowieckim pod Warszawą. Oprócz powierzchni magazynowych na miejscu znajduje się laboratorium i nowoczesna linia lakiernicza, służące doborowi odcieni i symulowaniu procesów produkcyjnych powłok lakierniczych, zgodnie z zapotrzebowaniem klientów. Odbiorcami produktów spółki są głównie firmy produkcyjne z branży meblarskiej. Proces dystrybucji i sprzedaży realizowany jest przez zespół wykwalifikowanych handlowców. Więcej informacji na stronie firmy Barpimo.

Biznessoft.pl jest wieloletnim partnerem Asseco Business Solutions S.A., specjalizującym się w sprzedaży oraz wdrażaniu oprogramowania Asseco WAPRO. Biznessoft.pl posiada kilkunastoletnie doświadczenie we wdrażaniu kompleksowych rozwiązań informatycznych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Oprócz standardowych usług wdrożeniowo-serwisowych i szkoleniowych oferuje klientom wsparcie w zakresie optymalizacji procesów biznesowych oraz podnoszenia produktywności organizacji w następujących obszarach działalności:
- magazyny, logistyka, optymalizacja zapasów, planowanie dostaw,
- sprzedaż i obsługa klienta- wdrażanie strategii CRM,
- zarządzanie finansami, budżetowanie i kontroling kosztów,
- zarządzanie personelem,
- planowanie strategiczne i operacyjne z wykorzystaniem rozwiązań Business Intelligence.
Więcej informacji na stronie Biznessoft.

Telefon
Zobacz telefon
Adres ul. Konrada Wallenroda 4c
20-607  Lublin
POLSKA
(Kliknij żeby zobaczyć mapę)