Używamy własnych plików cookie oraz stron trzecich, aby zwiększyć korzyści dla klienta i ulepszyć doświadczenie korzystania ze strony. Nawigowanie po stronie rozumiemy jako wyrażenie zgody na ich wykorzystanie. Aby uzyskać więcej informacji, proszę sprawdzić naszą politykę cookies

Carl Zeiss winduje sprawność tomografów komputerowych serii METROTOM
(Metrologia + Tomografia) na jeszcze wyższy poziom dzięki oprogramowaniu CALIGO, które zostało specjalnie dostosowane do potrzeb tomografii komputerowej, oraz technice skaningu VAST CT Scan  pozwalającej na błyskawiczne generowanie obiektów CT.

O wysokiej efektywności maszyny pomiarowej decydują nie tylko jej rozwiązania techniczne, ale też przede wszystkim zastosowane oprogramowanie pomiarowe. Najnowszym oprogramowaniem pomiarowym Carl Zeiss jest CALIGO, które właśnie zastąpiło dotychczasowy  standard w technologii pomiarów powierzchni krzywokreślnych części karoserii. CALIGO jest też obecnie dostępne również dla tomografów serii METROTOM. Jako oprogramowanie 64-bitowe CALIGO jest szczególnie przystosowane do przetwarzania dużych ilości danych specyficznych dla tomografii komputerowej. Przy tworzeniu trójwymiarowego modelu CT generowane są pliki o wielkości do ośmiu GB.

Ułatwienia użytkowe

CALIGO przyspiesza metrotomografię  pod wielu względami. Podczas procesu programowania użytkownik może tworzyć szablony programów w kilku prostych krokach i zachowywać je, co wydatnie skraca czas programowania nowych części. Oprogramowanie umożliwia również sprawną wizualizację danych przestrzennych, oraz szybsze porównanie poszczególnych części z ich modelami CAD. Dzięki temu zapewnia no w najkrótszym czasie analizę porównawczą niezbędną do sterowania procesem. Poza tym CALIGO jest bardzo łatwe w obsłudze i posiada możliwość modyfikacji interfejsu użytkowego do potrzeb użytkownika.

Większa produktywność dzięki skanowaniu

Wprowadzona przez Carl Zeiss nowa technologia VAST CT Scan pozwala generować wyniki graficzne z prędkością do 10-ciu razy szybszą, niż dotychczas.  Jest to przełom w elastyczności pomiarów tomograficznych, gdyż w zależności od potrzeb użytkownik sam rozstrzyga, czy wybrać szybszy pomiar z lekko zmniejszoną rozdzielczością czy też uzyskać w dłuższym czasie wyniki o bardzo wysokiej rozdzielczości. Przy użyciu technologii VAST CT Scan oferowanej przez Carl Zeiss, użytkownik wpływa wg potrzeb na prędkość swoich pomiarów.

Szybkie powtarzanie przebiegów pomiarowych dzięki Repetition Mode

Za pomocą jednego narzędzia wytwarzanych  jest wiele części, których jakość sprawdzana jest w tym samym procesie kontroli. Te same procedury pomiarowe CT muszą więc być częstokroć wykonywane wielokrotnie.  W tomografach Carl Zeiss została obecnie wprowadzona funkcjonalność  Repetition Mode ułatwiająca przygotowanie i wykonywanie pomiarów seryjnych. Operator programuje METROTOM tylko raz dla każdej części. Automatyczne przebiegi pomiarowe uruchamiane są szybko i prosto przez naciśnięcie przycisku startowego, do czego nie potrzeba ekspertów.

„Tomografia komputerowa zajmuje coraz silniejszą pozycję w metrologii przemysłowej. Oprogramowanie CALIGO i technologia VAST CT wzmocniły wydatnie produktywność tomografów komputerowych Carl Zeiss" mówi Dr Hubert Lettenbauer, który kieruje działem Systemów i Tomografii Komputerowej w Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH.

Wyniki pomiarowe 10-krotnie szybciej !