Używamy własnych plików cookie oraz stron trzecich, aby zwiększyć korzyści dla klienta i ulepszyć doświadczenie korzystania ze strony. Nawigowanie po stronie rozumiemy jako wyrażenie zgody na ich wykorzystanie. Aby uzyskać więcej informacji, proszę sprawdzić naszą politykę cookies

DENIOS poszedł o krok dalej i w postaci kontenera MC-Vario oferuje wypróbowany standard połączony z możliwością indywidualnego wyposażenia - jak zwykle z produkcji własnego zakładu.

Wypróbowany system magazynowy DENIOS
, według koncepcji kontenera modułowego (=MC) z możliwością modyfikowania wyposażenia (=Vario), w pełni zasługuje na swoją nazwę. Powierzchnia użytkowa może wynosić od 3 m2 w najmniejszym modelu do wygodnych 17 m2 w największym. Dzięki temu MC-Vario zapewnia optymalne warunki dla zgodnego z przepisami składowania małych pojemników. Miejsce wewnątrz wykorzystane jest przez zastosowanie uniwersalnych systemów regałowych, ale zachowuje zdolność modyfikacji: do MC-Vario można również wstawiać pojedyncze beczki. Do wyposażenia seryjnego należy też zintegrowana wanna wychwytowa o ściankach grubości 5 mm, sprawdzona zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska. Umożliwia ona składowanie również dużych pojemników na wyposażonym w kratę dnie kontenera. Jak wszystkie magazyny materiałów niebezpiecznych firmy DENIOS, MC-Vario ma ogólne dopuszczenie nadzoru budowlanego wydane przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt).

Maksymalna wszechstronność wewnątrz i na zewnątrz


Rozmiar drzwi i ich usytuowanie w MC-Vario określa klient. Do wyboru jest wersja jedno- i dwuskrzydłowa, a drzwi mogą być zabudowane co 500 mm prawie w każdym dowolnym miejscu. Próg w wejściu ma wygodną wysokość 150 mm. Tak więc prawie nie ma ograniczeń w dostosowaniu kontenera do warunków lokalowych w zakładzie. Uzupełnieniem MC-Vario mogą być bogate akcesoria. W razie potrzeby z systemem może być zintegrowana wentylacja techniczna zapewniająca 0,4-krotną lub 5-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny. Dostępna jest także wersja z wentylacją bierną. W MC-Vario można więc składować materiały niebezpieczne zarówno aktywnie, jak i pasywnie. Możliwa jest też izolacja termiczna z opcjonalnym systemem grzewczym. Dla lepszego dopasowania wyglądu do budynków na terenie zakładu pracy MC-Vario może być indywidualnie polakierowany na wybrany kolor RAL.

O producencie

DENIOS to światowy specjalista w dziedzinie ochrony środowiska i bezpieczeństwa w przemysłowym zakładzie pracy. Magazyny materiałów niebezpiecznych, bezpieczne pomieszczenia techniczne oraz produkty z zakresu bhp wspomagają naszych klientów w realizowaniu ich obowiązków jako przedsiębiorców. Każdy produkt DENIOS - od najmniejszego rozwiązania do wielkiego magazynu - powstaje we własnych zakładach produkcyjnych, posiada certyfikat i jest zgodny z przepisami. Wszystkie produkty, wyczerpujące informacje nt. składowania materiałów niebezpiecznych i manipulowania nimi oraz aktualny stan prawny można znaleźć w obszernym portalu internetowym na stronie internetowej denios.