Używamy własnych plików cookie oraz stron trzecich, aby zwiększyć korzyści dla klienta i ulepszyć doświadczenie korzystania ze strony. Nawigowanie po stronie rozumiemy jako wyrażenie zgody na ich wykorzystanie. Aby uzyskać więcej informacji, proszę sprawdzić naszą politykę cookies

Oprócz kontenera z możliwością wchodzenia (BMC), DENIOS oferuje teraz także kontener regałowy FBM z klasyfikacją wg REI 120 dla całego systemu - również w wariancie z drzwiami przesuwanymi.

Przeciwpożarowy magazyn regałowy FBM, dzięki konstrukcji na podwójnej ramie stalowej i niepalnej izolacji z paneli z wełny mineralnej (klasa materiałów budowlanych A), spełnia wszystkie aktualne europejskie wymagania ochrony przeciwpożarowej PN EN 13501-2 (REI 120). Oznacza to, że produkty z tej serii wytrzymują pożar od wewnątrz i z zewnątrz przez 120 minut.

Po raz pierwszy dostępne są teraz również drzwi przesuwane, z klasyfikacją wg EI 120 (PN EN 1634) - co było dotąd newralgicznym punktem kontenera przeciwpożarowego.

Niektóre kraje europejskie już określiły, jako standard odporność ogniową 120 minut i Denios, jako przedsiębiorstwo operujące na skalę międzynarodową, bierze to pod uwagę. Instalacja całego systemu, sklasyfikowanego jako kontener przeciwpożarowy REI120 zapewnia większy poziom ochrony pracowników, obiektów i środowiska. Firmy działające na międzynarodowych rynkach wybierając rozwiązania DENOS będą zawsze w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

DENIOS od 1986 roku jest wiodącym specjalistą w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Celem od początku było bezpieczne obchodzenie się z chemikaliami, połączone z poszanowaniem otaczającej nas przyrody. Dziś DENIOS oferuje ponad 10000 produktów służących magazynowaniu materiałów niebezpiecznych i bezpieczeństwu na produkcji. Można je znaleźć w 500-stronicowym katalogu oraz w sklepie internetowym. DENIOS, z 650 pracownikami, 15 lokalizacjami na całym świecie jest liderem rynku.