INFORMATOR PRZEMYSŁOWY
Bezpośredni kontakt z firmami

Elokon Polska

(Elokon Polska Sp. z o.o.)
Nowoczesne techniki BHP dla przemysłu. Bezpieczeństwo i postęp.


Szczegółowa informacja o firmie Elokon Polska

Nasza firma działa nieprzerwanie od 1992 roku jako spółka prawa polskiego z całym kapitałem założycielskim niemieckiej firmy ELOKON Sicherheitstechnik GmbH.

Obie firmy: niemiecka ELOKON i polska ELOKON Polska specjalizują się w nowoczesnych technikach BHP dla przemysłu, szczególnie w technikach wykorzystujących elektronikę i optoelektronikę, a także techniki laserowe. Dzięki wzajemnemu powiązaniu tych firm udaje się w sposób oczywisty przenosić pozytywne doświadczenia z przemysłu niemieckiego na grunt polski. Z drugiej strony ułatwia to eksport polskich wyrobów na rynek niemiecki i dalej do innych krajów Europy zachodniej.

Akredytacja PARP w Programie Rozwoju BHP (w ramach PHARE 2002).
Z przyjemnością i satysfakcją informujemy naszych PT Klientów, Przyjaciół i Sympatyków oraz wszystkich Odwiedzających tą stronę internetową, że w pierwszym terminie uzyskaliśmy akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości-PARP, na "Usługi doradcze w zakresie oceny BHP w miejscu pracy", w Programie Rozwoju BHP w ramach PHARE 2002.

Utworzenie spółki ELOKON Logistics
Spółka Elokon Logistics powstała w efekcie wydzielenia działu Logistyki z firmy Elokon Polska Sp. z o.o. Celem tej zmiany było zdynamizowanie rozwoju oraz wzmocnienie pozycji Elokon na rynku usług doradztwa i projektów logistycznych.

Elokon Sicherheitstechnik, Elokon Polska oraz Elokon Logistics współpracują ze sobą w ramach Grupy Elokon, co pozwala na wykorzystanie znacznego potencjału wiedzy i doświadczeń tych firm. Podczas realizacji złożonych projektów tworzone są interdyscyplinarne zespoły specjalistów, efektywnie realizujące powierzone zadania projektowo-audytorskie. Bezpośrednie przełożenie na wysoką jakość oferowanych projektów i analiz logistycznych ma też ścisła współpraca Elokon Logistics z Zakładem Logistyki i Systemów Transportowych Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Współpraca ta obejmuje wspólną realizację projektów, organizację seminariów i szkoleń jak też prowadzenie badań systemów logistycznych.
Telefon
Zobacz telefon
Adres ul. Antenowa 8
04-656  Warszawa
POLSKA
(Kliknij żeby zobaczyć mapę)

Produkty firmy Elokon Polska

.C-CTU-736384103