INFORMATOR PRZEMYSŁOWY
Bezpośredni kontakt z firmami

System SGA

System SGA
  • Stacjonarne zabezpieczenie wąskich korytarzy.

Szczegółowa informacja o produkcie System SGA

Najlepszy wybór dla klientów posiadających niewielką liczbę wąskich korytarzy w stosunku do ilości wózków oraz jasno ustalone zasady obrotu towarowego w magazynie!

Stacjonarne zabezpieczenie wąskich korytarzy SGA jest samoczynnym urządzeniem ochronnym zapewniającym ochronę osób przed pojazdami transportowymi w wąskich korytarzach magazynów wysokiego składowania.

Dwie świetlne bariery bezpieczeństwa przy każdym wjeździe do wąskiego korytarza nadzorują każde wejście i wjazd do korytarza.
Jeżeli nastąpi naruszenie ustalonych w przedsiębiorstwie reguł zostanie zainicjowany optyczno-akustyczny alarm.

Poniżej przedstawiono następujące, ustalone reguły:

Zabrania się: wjazdu wózkiem widłowym gdy człowiek znajduje się w korytarzu!
Zabrania się: wejścia osób gdy wózek widłowy znajduje się w korytarzu!
Zabrania się: wjazdu nieuprawnionych wózków do korytarza!
Zabrania się: wjazdu drugiego wózka do korytarza zajętego przez inny wózek!

- Wózek nie będzie więcej zagrażał osobom w korytarzu!
- Wózki nie będą zderzały się z innymi wózkami w korytarzu!
- Nieuprawnione wózki w korytarzach należą już do przeszłości!
- Popraw bezpieczeństwo w swoich korytarzach magazynowych stosując stacjonarne zabezpieczenie wąskich korytarzy SGA!

Inne produkty firmy

.P-CTU-736384103