Używamy własnych plików cookie oraz stron trzecich, aby zwiększyć korzyści dla klienta i ulepszyć doświadczenie korzystania ze strony. Nawigowanie po stronie rozumiemy jako wyrażenie zgody na ich wykorzystanie. Aby uzyskać więcej informacji, proszę sprawdzić naszą politykę cookies

System SGA

Produkt firmy Elokon Polska

Stacjonarne zabezpieczenie wąskich korytarzy.

Najlepszy wybór dla klientów posiadających niewielką liczbę wąskich korytarzy w stosunku do ilości wózków oraz jasno ustalone zasady obrotu towarowego w magazynie!

Stacjonarne zabezpieczenie wąskich korytarzy SGA jest samoczynnym urządzeniem ochronnym zapewniającym ochronę osób przed pojazdami transportowymi w wąskich korytarzach magazynów wysokiego składowania.

Dwie świetlne bariery bezpieczeństwa przy każdym wjeździe do wąskiego korytarza nadzorują każde wejście i wjazd do korytarza.
Jeżeli nastąpi naruszenie ustalonych w przedsiębiorstwie reguł zostanie zainicjowany optyczno-akustyczny alarm.

Poniżej przedstawiono następujące, ustalone reguły:

Zabrania się: wjazdu wózkiem widłowym gdy człowiek znajduje się w korytarzu!
Zabrania się: wejścia osób gdy wózek widłowy znajduje się w korytarzu!
Zabrania się: wjazdu nieuprawnionych wózków do korytarza!
Zabrania się: wjazdu drugiego wózka do korytarza zajętego przez inny wózek!

- Wózek nie będzie więcej zagrażał osobom w korytarzu!
- Wózki nie będą zderzały się z innymi wózkami w korytarzu!
- Nieuprawnione wózki w korytarzach należą już do przeszłości!
- Popraw bezpieczeństwo w swoich korytarzach magazynowych stosując stacjonarne zabezpieczenie wąskich korytarzy SGA!

O firmie Elokon Polska

Elokon Polska

Nowoczesne techniki BHP dla przemysłu. Bezpieczeństwo i postęp.

Warszawa, Polska

.P-CTU-736384103-1131795020