INFORMATOR PRZEMYSŁOWY
Bezpośredni kontakt z firmami

Relokacje linii technologicznych

  • Opracowanie, planowanie i wykonanie projektów przemieszczeń linii technologicznych i transportowych.

Szczegółowa informacja o produkcie Relokacje linii technologicznych

Kolejnym obszernym pionem naszej działalności są zagadnienia związane z relokacją linii produkcyjnych, pojedynczych urządzeń i zespołów urządzeń i często całych obiektów przemysłowych. Globalizacja wymusza na firmach produkcyjnych optymalizację kosztów produkcji, co prowadzi do przebudowy zakładów i relokacji wewnątrzzakładowych a także do przeniesienia zakładu w inną lokalizację.

Przemieszczenie poszczególnych maszyn i urządzeń oraz infrastruktury jest zadaniem skomplikowanym i wymagającym dobrej organizacji pracy. Bogate doświadczenie firmy ENKI w tym zakresie pozwoliło zrealizować wiele zadań w Polsce, Europie i Afryce. Nadzór i organizację zadań logistycznych sprawują liderzy projektu wspomagani przez systemy komputerowe.

Sprzęt potrzebny do przewożenia oraz przemieszczania ciężkich maszyn jest standardowym wyposażeniem naszej firmy. Sprzęt ciężki oraz transport realizujemy na zasadzie kooperacji z zaprzyjaźnionymi firmami. Takie rozwiązanie pozwala na korzystne cenowo wykonanie powierzonych zadań.

Zakres działań relokacyjnych obejmuje:

  • Opracowanie i wykonanie projektów relokacji urządzeń i linii produkcyjnych: planowanie terminów demontażu, remontów i regeneracji, a także montażu zmiana rozmieszczenia urządzeń i ich adaptacja do nowych warunków pracy organizacja transportu wewnątrzzakładowego dokumentacja wykonawcza i powykonawcza, aktualizacja dokumentacji.
  • Rozwiązania logistyczne przy transporcie maszyn i urządzeń: pakowanie i zabezpieczenie domontowanych elementów, maszyn. Wykorzystanie własnych rozwiązań informatycznych podczas oznaczania (bazy danych) harmonogramowanie prac, maksymalne skrócenie operacji logistycznych organizacja transportu zakładowego, drogowego, morskiego i lotniczego.
Inne produkty firmy

.P-CTU-2709260238