Używamy własnych plików cookie oraz stron trzecich, aby zwiększyć korzyści dla klienta i ulepszyć doświadczenie korzystania ze strony. Nawigowanie po stronie rozumiemy jako wyrażenie zgody na ich wykorzystanie. Aby uzyskać więcej informacji, proszę sprawdzić naszą politykę cookies

Fira de Barcelona
Fira de Barcelona

Fira de Barcelona

Fira de Barcelona

Dwa centra wystawowe, o powierzchni wystawienniczej 405 000 m2.

Barcelona ,Hiszpania

O firmie Fira de Barcelona

Tradycja organizowania targów w Barcelonie sięga Wystawy Światowej z 1888 roku. W 1920 roku, odbyły się tu pierwsze targi uniwersalne, a w 1929 r. – Wystawa Światowa, dzięki której powstało centrum wystawowe Montjuic.

Fira de Barcelona, które oficjalnie powstało w 1932 roku, odgrywa strategiczną rolę dla hiszpańskiej i katalońskiej gospodarki jako miejsce umożliwiające firmom promowanie się oraz kontakt z międzynarodowym środowiskiem. Stanowi idealne miejsce do prowadzenia spotkań i wymiany handlowej dla firm zarówno z sektora gospodarczego jak i społecznego.

Jedną z głównych cech charakterystycznych Fira jest wsparcie, jakie zapewnia wystawcom i zwiedzającym oraz potencjał produkcyjny. Instytucję w pełni akceptuje społeczeństwo katalońskie, dla którego istotnym jest posiadanie nowoczesnego, innowacyjnego i konkurencyjnego centrum targów handlowych, dostosowanego do wyzwań, stawianych przez globalizację.

Pokazy

Fira de Barcelona posiada w swoim portfolio 70 wystaw (organizowanych corocznie, dwa razy w roku, co dwa, trzy i cztery lata), skupia 35 000 firm (bezpośrednio lub poprzez ich przedstawicieli) i przyjmuje trzy i pół miliona zwiedzających.

15 z pokazów uznano za wzorcowe na arenie międzynarodowej oraz jedne z trzech głównych wydarzeń w Europie w swoich dziedzinach.

Centrum jest liderem hiszpańskich targów branży przemysłowej organizowanych w Hiszpanii, a jego szacowany wkład finansowy w gospodarkę miasta i jego okolic to ponad 2500 mln euro.

Pomieszczenia i powierzchnia

Powierzchnie wystawiennicze Fira de Barcelona wynoszą łącznie 405 000 m2, co stanowi jeden z największych obszarów w Europie, i są podzielone na dwa centra wystawowe: Montjuïc (165 000 m2 powierzchni, z których 50 000 znajduje się na powietrzu) i Gran Via (240 000 m2).

Strategia zarządzania, rozwoju i internacjonalizacji

Sposób działania Fira de Barcelona, tj. jako podmiot stanowiący własność publiczną z własnym niezależnym zarządem firmy, okazał się bardzo skuteczny.

Strategia rozwoju centrum oraz jego internacjonalizacja, opierają się na promowaniu rozwoju targów oraz poszerzaniu liczby ich odwiedzających, wprowadzaniu innowacji poprzez organizowanie nowych pokazów, zwiększaniu potencjału nowych rodzajów działalności gospodarczej, przyciąganiu znaczących wydarzeń międzynarodowych, zapewnieniu doskonałej obsługi wystawców i zwiedzających oraz inwestowaniu w know-how oraz działania dodane i produkty przetworzone.

Internacjonalizacja jest jednym z priorytetów Fira. Ma ona na celu przyciągać do centrum duże międzynarodowe pokazy i imprezy jak również zagranicznych wystawców oraz zwiedzających, umacniając w ten sposób pozycję Fira jako jednego z najlepszych centrów dla organizacji ważnych wydarzeń w Europie.

41% wystawców i 25% odwiedzających biorących udział w targach pochodzi z zagranicy. Fira posiada rozbudowaną sieć przedstawicielstw za granicą w 36 krajach.

Instytucja działa również na rzecz rozwoju nowych możliwości prowadzenia działalności za granicą, zwłaszcza w Azji i Ameryce Łacińskiej, mających zwiększyć udział wystawców Fira w wydarzeniach w innych krajach. Dodatkowo działania te mają doprowadzić do wystawienia pokazów, które odbywają się w Barcelonie w innych miejscach oraz sprzedaży usług, technologii, usług zarządczych i doradczych innym organizatorom oraz centrom wystawowym.

.C-CTA-2547351016