INFORMATOR PRZEMYSŁOWY
Bezpośredni kontakt z firmami

Transport międzynarodowy

  • Nasza oferta obejmuję transport do: Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry, Macedonia, Serbia oraz Kosowa.

Szczegółowa informacja o produkcie Transport międzynarodowy

Nasza oferta obejmuję transport pomiędzy Polską a krajami półwyspu bałkańskiego:

  • Albania
  • Bośnia i Hercegowinia
  • Chorwacja
  • Czarnogóra
  • Macedonia
  • Serbia

Zarządzanie transportem w tych relacjach opieramy na własnym taborze samochowowym począwszy od pojazdów o objętności ładunkowej 18 cbm do 120 cbm.

Zakres usług świadczonych przez firma Inter-Mat Plus obejmuję:

  • transport całopojazdowy drogowy
  • transport częściowy
  • transport ekspresowy – dedykowany

Warunki handlowe

Więcje informacji oraz adres kontaktowy znajdą Państwo na stronie internetowej inter-mat.

.P-CTU-736384304