INFORMATOR PRZEMYSŁOWY
Bezpośredni kontakt z firmami

Dalmierz laserowy w kontroli procesu produkcji.

  • 27/01/2010, Bielsko-Biała

  • Jantar Sp. z o.o. zakończyła w styczniu kolejne wdrożenie, które ma za zadanie kontrolę i udoskonalanie procesu produkcji.

 

Jantar Sp. z o.o. zakończyła w styczniu kolejne wdrożenie, które ma za zadanie kontrolę
i udoskonalanie procesu produkcji. System opiera się na autorskim oprogramowaniu, które jest dopasowane do wymagań i oczekiwań Klienta, a kluczowym elementem jego działania jest dalmierz laserowy. Wdrożenie uwzględnia specyfikę warunków produkcji oraz związane z tym wymagania systemowe i sprzętowe.

System zaproponowany Klientowi umożliwia ewidencję i kontrolę wymiarów (długości materiału) realizowanego zlecenia produkcyjnego z wykorzystaniem dalmierza laserowego. Do poprawnej identyfikacji zlecenia produkcyjnego wykorzystywany jest identyfikator
w postaci kodu paskowego generowanego na druku zlecenia przez system nadrzędny.

Stanowisko kontroli wymiarów składa się z komputera typu anyplace-kiosk z ekranem dotykowym oraz dalmierza przemysłowego zamontowanego na stole pomiarowym.

Na stanowisku możliwa jest realizacja następujących funkcjonalności:

1. Identyfikacja zlecenia produkcyjnego z wykorzystaniem czytnika kodów.
2. Pobranie z bazy danych i weryfikacja parametrów istotnych do realizacji zlecenia.
3. Ciągła kontrola przycinanej długości rękawa realizowana za pomocą dalmierza.
4. Optyczna i dźwiękowa sygnalizacja przekroczenia żądanego wymiaru.
5. Kalibracja wstępna uzależniona od realizowanego kąta przycięcia.
6. Zliczanie kolejnych cięć, sygnalizacja przekroczenia żądanej ilości rękawów.
7. Możliwość ewidencji próbek, braków i pomiarów poza tolerancją.

Dział Nowych Technologii firmy Jantar specjalizuje się w rozwiązywaniu konkretnych problemów powstających w procesie produkcji. Nasze autorskie aplikacje, zintegrowane
z systemem nadrzędnym działającym w przedsiębiorstwie, wpływają na poprawę jakości
i kontrolę procesu. Niewątpliwie przekłada się to na poprawę procesu produkcji oraz eliminację pomyłek, a co za tym idzie redukcję zbędnych kosztów.

Telefon
Zobacz telefon
Adres ul. Piekarska 199
43-300  Bielsko-Biała
POLSKA
(Kliknij żeby zobaczyć mapę)