INFORMATOR PRZEMYSŁOWY
Bezpośredni kontakt z firmami

Nowoczesny system ewidencji, znakowania i kontroli wyposażenia

  • 10/02/2010, Bielsko-Biała

  • Jantar Sp. z o.o. zakończyła wdrożenie systemu ewidencji wyposażenia Stacji PEGAZ w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej nr 5, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

 
Wdrożony system opiera się na autorskim oprogramowaniu, które umożliwia ewidencję, znakowanie, automatyczną identyfikację i kontrolę masek, aparatów tlenowych, noszaków i innych elementów wyposażenia, które z racji zaleceń producenta podlegają okresowym przeglądom.

System umożliwia wspomaganie gospodarki wybranym wyposażeniem (maski, noszaki i inne) poprzez realizację następujących zadań:

1.   Identyfikację i identyfikowalność wyposażenia na wszystkich etapach od zarejestrowania i utworzenia kartoteki wyposażenia do jego naturalnego zużycia z uwzględnieniem operacji istotnych (np. przeglądów, wydań do jednostek i zwrotów z akcji) realizacji w rozbiciu na poszczególne sztuki wyposażenia.
2.   Trwałe znakowanie poszczególnych sztuk wyposażenia za pomocą odpornych na niekorzystne warunki etykiet polipropylenowych z nadrukiem termotransferowym, z unikalnym identyfikatorem i kompletem informacji wymaganych do prawidłowego zarządzania przepływem informacji o wyposażeniu.
3.   Planowanie i ewidencję istotnych operacji umożliwiając pozyskanie historii informacji o rzeczywistym wykorzystaniu, przeglądach i zużyciu danego wyposażenia.
4.   Rejestrację i aktualizację stoku podzespołów zużywanych do realizacji okresowych przeglądów wewnętrznych wyposażenia, tak aby możliwe było planowanie zakupów.
5.   Harmonogramowanie i raportowanie okresowych przeglądów wyposażenia na podstawie zarejestrowanych danych w kartotece wyposażenia.
6.   Rejestrację wydań/przyjęć z/do lokalizacji wewnętrznych i zewnętrznych tak, aby możliwa była weryfikacja stanów.
7.   Możliwość eksportu wybranych danych.

Z uwagi na realizację zadań funkcjonalnych założono architekturę otwartą z dostępem do baz danych w modelu klient - serwer aplikacji - serwer danych.

System posiada następujące moduły:

  • Zarządzanie wydrukami na drukarkach etykiet w obrębie istniejących kartotek wyposażenia oraz nadzorowany dodruk duplikatów etykiet.
  • Identyfikacja wyposażenia z wykorzystaniem czytników kodów dostępna we wszystkich modułach roboczych.
  • Moduł definicji kartotek i przeglądów wyposażenia.
  • Moduł gospodarki podzespołami.
  • Moduł zarządzania recepturami podzespołów dla poszczególnych wyposażeń.
  • Moduł planowania i ewidencji przeglądów wewnętrznych i zewnętrznych.
  • Moduł zarządzania przyjęciami/ wydaniami z/do poszczególnych lokalizacji.
  • Moduł administracyjny zarządzający dostępem do danych, konsolidujący pracę pozostałych modułów i umożliwiającym przygotowanie danych do raportów.

Znakowanie elementów wyposażenia realizowane jest na drukarce kodów kreskowych Zebra GK420t z printserwerem, a za poprawną identyfikację odpowiada czytnik laserowy Motorola-Symbol LS2208.

Architektura otwarta pozwala dowolnie rozbudowywać system o dodatkowe stanowiska klienckie, czy dodatkowe punkty znakowania i identyfikacji.

Dział Nowych Technologii firmy Jantar specjalizuje się w rozwiązywaniu konkretnych problemów powstających w procesie logistycznym. Nasze autorskie aplikacje, zintegrowane z systemem nadrzędnym działającym w przedsiębiorstwie, wpływają na poprawę jakości  i kontrolę procesu. Niewątpliwie przekłada się to na poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz eliminację pomyłek, a co za tym idzie redukcję zbędnych kosztów.

Szczegółowe informacje - Bartłomiej Borysławski

Telefon
Zobacz telefon
Adres ul. Piekarska 199
43-300  Bielsko-Biała
POLSKA
(Kliknij żeby zobaczyć mapę)