Używamy własnych plików cookie oraz stron trzecich, aby zwiększyć korzyści dla klienta i ulepszyć doświadczenie korzystania ze strony. Nawigowanie po stronie rozumiemy jako wyrażenie zgody na ich wykorzystanie. Aby uzyskać więcej informacji, proszę sprawdzić naszą politykę cookies

Jantar po raz 6 został nagrodzony tym wyróżnieniem. W XX Edycji dla Usług zostaliśmy docenieni za Wdrożenie systemu kontroli napełnienia towarów paczkowanych opartego o autorskie oprogramowanie Jantar KTP oraz IBM Anyplace Kiosk.

Wdrożenie nowego autorskiego modułu Jantar KTP zwiększa funkcjonalność pakietu JantarTRACE  (system informatyczny realizujący znakowanie i ewidencję produkcji, obsługę statusów poszczególnych nośników logistycznych, oraz wspomaganie kompletacji i realizacji wydań do odbiorców. Wszystkie operacje procesowe realizowane są za pomocą terminali przenośnych pracujących on-line na centralnej bazie danych).

Jantar KTP służy do okresowej kontroli napełnienia towarów bezpośrednio na liniach produkcyjnych. Dzięki zastosowaniu trwałych i wydajnych terminali wagowych na bazie IBM Anyplace Kiosk oraz integracji z szeroką gamą wag, klienci otrzymują niezawodne narzędzia do kontroli wagi swoich wyrobów zgodnie z założonymi kryteriami.  Zastosowanie dodatkowej obudowy kiosku ze stali nierdzewnej umożliwia prowadzenie ważeń w branży spożywczej czy mięsnej. Zaproponowane rozwiązanie bazuje na serwisie intranetowym, który jest logicznym serwerem aplikacji. Dostęp do części konfiguracyjnej  i raportowej systemu realizowany jest ze stacji klienckich za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Stanowiska wagowe wyposażono w aplikacje kliencką kontrolująca poszczególne zlecenia ważenia i realizująca fizycznie poszczególne pomiary.

Autorskie oprogramowanie Jantar KTP przeznaczone jest do okresowej kontroli napełnienia towarów bezpośrednio na liniach produkcyjnych.

Założenia funkcjonalne:

1. Możliwość automatycznego generowania planu ważeń na podstawie definicji planu produkcji i parametrów ważenia.
2. Identyfikacja operatora i asortymentu za pomocą wbudowanego czytnika kodów paskowych.
3. Tarowanie opakowań i prowadzenie ważeń kontrolnych na podstawie zdefiniowanego harmonogramu serii pomiarowych.
4. Rejestracja napełnienia, średniego, wymaganego minimum wg zadanej metody ważenia. Kontrola i sygnalizacja korekty napełnienia na liniach produkcyjnych.
5. Centralne zarządzanie  i raportowanie wieloma stanowiskami kontroli z aplikacji Jantar Trace.
6. Automatyczna ocena partii na podstawie danych z serii kontrolnych.

System pozwala wyeliminować konkretny problem powstający w procesie produkcji. Nasze autorskie aplikacje, dzięki możliwości integracji z systemem nadrzędnym działającym w przedsiębiorstwie, wpływają na poprawę jakości i kontrolę procesu. Niewątpliwie przekłada się to na poprawę procesu produkcji oraz eliminację pomyłek, a co za tym idzie redukcję zbędnych kosztów.

Innowacyjność polega na skoncentrowaniu naszej usługi nad elementem procesu produkcji, który wymaga poprawy, bez konieczności przebudowy całego systemu nadrzędnego zarządzającego przedsiębiorstwem. Nowatorski interaktywny interfejs użytkownika, wykorzystujący ekran dotykowy IBM Anyplace Kiosków,  pozwala na intuicyjne  i sprawne  ważenie poszczególnych próbek.  Na podstawie zdefiniowanych parametrów ważenia system dobiera wymaganą ilość próbek do serii  oraz częstość kontroli serii.  W przypadku zbyt dużej ilości ważeń poza dopuszczalnym zakresem automatycznie zwiększana jest ilość kolejnych próbek. Kontrola produkcji zostaje automatycznie powiadamiana o konieczności regulacji dozowania napełnienia lub nie zakwalifikowaniu danej partii.

Kontakt: Tomasz Talik