INFORMATOR PRZEMYSŁOWY
Bezpośredni kontakt z firmami

Ładowarki

Ładowarka łyżkowa, maszyna do robót ziemnych pomocna przy załadunku i transporcie materiałów budowlanych na placach budowy, a przy wykorzystaniu dodatkowego osprzętu do przeładunku bloków kamiennych i innych materiałów. 
Ładowarki kołowe Produkty (3) Firmy (1)

.CF-CTA-2880818304