LS Logistics

Kompleksowa obsługa logistyczna - usługi magazynowe: składowanie, kompletacje, przeładunki, usługi o wartości dodanej (VAS) oraz usługi spedycji drogowej, morskiej i lotniczej: FTL/FCL i drobnica.

Urzut-Młochów, mazowieckie, Polska

O firmie LS Logistics

LS Logistics oferuje kompleksową obsługę logistyczną, kooperując z wieloma firmami w kraju i za granicą. Domenę działalności LS Logistics stanowią wszelkiego rodzaju usługi magazynowe, na które składają się między innymi: składowanie, kompletacje towaru, przeładunki i łączenie przesyłek z różnych miejsc do jednego klienta, wraz z bogatym wachlarzem usług o charakterze wartości dodanej (VAS). Dopełnieniem operacji magazynowych są usługi spedycji – drogowej, morskiej i lotniczej – zarówno w transporcie zaopatrzeniowym FTL/FCL, jak i w dystrybucji drobnicowej. LS Logistics współpracuje także przy tworzeniu złożonych projektów logistycznych, angażując wymagane siły i środki konieczne do pełnienia roli integratora logistycznego. Silną stroną działalności LS Logistics są usługi indywidualnie dopasowane do potrzeb klienta.

Nasza misja:

Zapewnienie naszym klientom przewagi konkurencyjnej poprzez perfekcyjne zarządzanie łańcuchem dostaw.

LS Logistics gwarantuje kompleksową obsługę logistyczną na wysokim poziomie oraz zapewnia klientom spełnienie ich oczekiwań i wymagań poprzez:

  • Pełne poznanie potrzeb każdego klienta.
  • Budowanie partnerskich relacji zarówno z klientami jak i dostawcami.
  • Kompleksowe zarządzanie łańcuchem dostaw.
  • Wykorzystanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością.
  • Ciągłe doskonalenie kompetencji logistycznych Bieżącą optymalizację procesów i procedur.
  • Respektowanie środowiska naturalnego i promowanie rozwiązań pro- ekologicznych.
  • Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych.
  • Planowanie działań w perspektywie krótko i długookresowej wraz z umiejętnością elastycznego reagowania w przypadku nagłych potrzeb klienta.

LS Logistics to przedsiębiorstwa nowocześnie zarządzane, cieszące się opinią solidnego i niezawodnego partnera, które wykorzystują w codziennej pracy operacyjnej zaawansowane narzędzia i technologie.

Certyfikaty:

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i ISO 22000:2005.

Polecane firmy w kategorii Transport i logistyka

.C-CTU-736384304