Male

Firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie systemów optymalizujących pracę linii produkcyjnych. Naszym celem jest dostarczanie technologii, które spełniają wymagania Klienta.

Poznań, Wielkopolskie, Polska

O firmie Male

W naszej ofercie znajdują się:

 • układy wspomagające linie produkcyjne/ projekty urządzeń peryferyjnych do linii transportowych (w tym: przejścia krzyżowe, manipulatory, systemy grupowania i pakowania, stoły formujące, obrotnice, stoły obrotowe, systemy buforowe, podnośniki łańcuchowo-nawrotne);
 • układy transportowe (w tym rodzaje przenośników: przenośniki okrężne (nawrotne), przenośniki typu zet, przenośniki taśmowe, przenośniki rolkowe, przenośniki łańcuchowe, przenośniki płytkowe, przenośniki kierunkowe pionowe i poziome);
 • układy usprawniające pracę na stanowiskach pracy (w tym: wózki transportowe, stoły produkcyjne, podnośniki nożycowe).

Świadczymy również usługi, które w pełni uzupełniają naszą ofertę:

Opracowywanie projektów

Biuro konstrukcyjno-projektowe firmy Male świadczy kompleksowe usługi projektowe, opracowując założenia wstępne, obliczenia wytrzymałościowe, zestawienia materiałów, podzespołów i komponentów, dokumentacje rysunkowe, w tym rysunki złożeniowe, wykonawcze, spawalnicze, wizualizacje 3D, modele 3D, instrukcje obsługi i eksploatacji. Poza tworzeniem projektów od podstaw, oferujemy także wprowadzanie modernizacji w istniejących liniach. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, w zależności od szeregu zmiennych, determinujących specyfikę procesu produkcji.

Opracowując projekt bierzemy pod uwagę uwarunkowania dotyczące, m.in.:

 • produktu: właściwości, wymiary, specjalne wymagania;
 • warunków otoczenia: wilgotność, temperatura, warunki palności (p.poż.), wykonanie spożywcze, wykonanie antykorozyjne;
 • etapów produkcji: przygotowanie produktów, montaż, pakowanie, etykietowanie, paletyzacja, stretchowanie, magazynowanie;
 • celu wdrożenia projektu: zwiększenie wydajności, automatyzacji procesu produkcji, poprawienie ergonomii stanowisk pracy, optymalizacja procesu produkcji, rozbudowa linii o dodatkowe opcje funkcjonalne.

Skorzystanie z usług projektowania jest pomocnym narzędziem do wdrożenia inwestycji, dla działów technicznych i inwestycyjnych, jak również końcowych użytkowników. Inwestor dysponuje bazą do stworzenia szczegółowych harmonogramów rzeczowo- finansowo- terminowych inwestycji.

Integracja linii

Firma Male realizuje projekty kompleksowo, zarówno w zakresie mechaniki, jak i automatyki. Opracowujemy i wdrażamy systemy automatyki przemysłowej do naszych produktów w oparciu o zakładany algorytm działania i logikę pracy linii. Każda z linii może być w prosty i bezpieczny sposób obsługiwana z panelu operatorskiego, dzięki następującym funkcjonalnościom.

W przypadku modernizacji linii, integrujemy nowe urządzenie z istniejącym systemem.

Konsultacje i doradztwo

Nasza firma dysponuje zespołem specjalistów w dziedzinie optymalizacji i standaryzacji procesów technologicznych. Mając na uwadze oczekiwania Klienta, przeprowadzamy szereg konsultacji i wizji lokalnych, dla zebrania dokładnych danych wejściowych, umożliwiających opracowanie kilku wariantów rozwiązań. Przedstawione koncepcję są wypadkową czynników:

 • funkcjonalnych,
 • użytkowych,
 • wydajnościowych,
 • przestrzennych,
 • kosztowych,
 • terminowych.

Kolejnym etapem jest prezentacja opracowanych projektów i ich szczegółowe omówienie. W zależności od wymagań, koncepcje są uzupełniane o symulacje, statystyki, analizy funkcjonalne, obliczenia wydajnościowe, schematy przepływów, scenariusze pracy systemu.Po wyborze konkretnego rozwiązania, jest ono uszczegółowiane o specyfikację urządzeń i systemu sterowania. Tworzony jest kosztorys i ramowy harmonogram projektu.

Skorzystanie z usług konsultacji i doradztwa jest pomocnym narzędziem do tworzenia strategii rozwoju firmy przez zarządzających, działy inwestycyjne i techniczne.

Polecane firmy w kategorii Podnoszenie, manipulowanie, przenoszenie

.C-CTU-736384218