INFORMATOR PRZEMYSŁOWY
Bezpośredni kontakt z firmami

Odpylacz workowy (Oscar Air EKO-1)

Odpylacz workowy Oscar Air EKO-1
  • Usuwanie wiórów i trocin.

Szczegółowa informacja o produkcie Odpylacz workowy

Przeznaczeniem odpylacza workowego EKO-1 jest usuwanie wiórów i trocin z maszyn stolarskich, wyciąg pyłów na stanowiskach szlifowania tworzyw sztucznych i gumy.
Zanieczyszczone powietrze jest odsysane z punktu emisji przewodem elastycznym (wyposażenie dodatkowe). W urządzeniu następuje separacja zanieczyszczeń: ciężkie cząstki opadają do dolnego worka polietylenowego, lżejsze osadzają się na wewnętrznej powierzchni worka górnego wykonanego z tkaniny filtracyjnej o własnościach antystatycznych.

Oczyszczone powietrze pozostaje w pomieszczeniu, dzięki czemu w okresie zimowym uzyskuje się znaczne oszczędności ciepła w stosunku do tradycyjnej wentylacji nawiewno-wywiewnej. Dodatkowo odpylacz wyposażony jest w koła jezdne umożliwiające łatwe przemieszczanie go w pomieszczeniu.

Inne produkty firmy

.P-CTU-949948909