INFORMATOR PRZEMYSŁOWY
Bezpośredni kontakt z firmami

Wysoka precyzja w ratowaniu życia

  • 19/05/2009, Warszawa

  • Dwie holenderskie kliniki uniwersyteckie, Erasmus MC w Rotterdam i Maastricht, wdrożyły działania zapobiegawcze polegające na wykorzystaniu wag precyzyjnych XS METTLER TOLEDO w celu ochrony bezpieczeństwa pacjentów.

 

 

Sale operacyjne to miejsca, gdzie ratowane jest życie ludzkie, ale nawet tutaj może dochodzić do błędów, które stwarzają zagrożenie dla życia pacjentów. W stanach Zjednoczonych każdego roku wykonywanych jest 28 milionów operacji. Średnio w ok. 1500 przypadkach w ciele pacjenta pozostawiane są tampony lub narzędzia chirurgiczne. Chociaż są to rzadkie przypadki, to konsekwencje z tego tytułu dla pacjenta mogą być tragiczne. Dwie holenderskie kliniki uniwersyteckie, Erasmus MC w Rotterdam i Maastricht, wdrożyły działania zapobiegawcze polegające na wykorzystaniu wag precyzyjnych XS METTLER TOLEDO w celu ochrony bezpieczeństwa pacjentów.

Rozwiązanie METTLER TOLEDO jest proste, a przy tym na dodatek szybkie. Przed każdą operacją, na wadze XS16001L/M ważone są narzędzia chirurgiczne. Cały ich zestaw otrzymuje kod, który jest rejestrowany przez oprogramowanie zainstalowane w wadze. Pozwala to mieć dostęp do pełnych danych dotyczących każdej operacji. Po wykonanej operacji użyte w trakcie jej trwania narzędzia są ważone ponownie. Waga jest w stanie stwierdzić natychmiast, czy brakuje jakiegokolwiek narzędzia. Po zweryfikowaniu masy pierwotnej narzędzi zespół operacyjny może przystąpić od razu do realizacji końcowej fazy operacji.

Wcześniej wszystkie zastosowane przyrządy chirurgiczne musiały być zliczane ręcznie. Dopiero po wykonaniu tego działania można było przystąpić do zakończenia procedury operacyjnej. Tracono w ten sposób cenny czas, który mógłby być spożytkowany na przygotowanie się zespołu do następnej operacji.

Oczywiście istnieje możliwość ponownego zliczania narzędzi chirurgicznych poza salą operacyjną oraz przetwarzania otrzymanych danych. Każde narzędzie chirurgiczne otrzymuje numer identyfikacyjny. Stwarza to możliwość prześledzenia historii przeprowadzonych operacji w odniesieniu do każdego pacjenta. Jeśli zachodzi potrzeba zidentyfikowania pacjenta operowanego przy pomocy konkretnego narzędzia, można to ustalić, wykorzystując oprogramowanie zainstalowane w wadze XS1600/M.

Każda operacja chirurgiczna musi spełniać najwyższe standardy higieniczne. Po każdej operacji waga jest poddawana procesowi sterylizacji w celu utrzymania w stanie najwyższej higieny nie tylko narzędzi, lecz również samej wagi. Szalkę można zdejmować i instalować na jej miejsce szalkę już wysterylizowaną. Prosta obsługa wagi oraz wysoki poziom bezpieczeństwa pacjentów nie są jedynymi korzyściami. Szpitale mogą dodatkowo zmniejszyć administracyjne koszty ogólne. Argumenty te były przekonywujące dla dwóch holenderskich klinik uniwersyteckich. Również inne szpitale zaczynają wykazywać zainteresowanie wagami precyzyjnymi METTLER TOLEDO, które ratują życie pacjentów.

Telefon
Zobacz telefon
Adres ul. Poleczki 21
02-822  Warszawa
POLSKA
(Kliknij żeby zobaczyć mapę)