Używamy własnych plików cookie oraz stron trzecich, aby zwiększyć korzyści dla klienta i ulepszyć doświadczenie korzystania ze strony. Nawigowanie po stronie rozumiemy jako wyrażenie zgody na ich wykorzystanie. Aby uzyskać więcej informacji, proszę sprawdzić naszą politykę cookies

Polityka Prywatności


Poniższa Polityka prywatności ma na celu poinformować w jaki sposób zdobywamy, traktujemy i ochraniamy informacje o charakterze prywatnym, które otrzymujemy drogą internetową poprzez stronę internetową oraz jakąkolwiek inna drogą – telefoniczną, mailową bądź listownie.

Polityka ochrony danych osobowych

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy danych osobowych dostarczanych przez naszych klientów, dostawców, osoby żądające informacji oraz, ogólnie, danych dostarczanych przez strony trzecie w przypadkach, gdy są one niezbędne do rozwoju naszej działalności i zawsze, gdy jest to zalegalizowane do przetwarzania danych przez MECALUX.

Strona odpowiedzialna:

MECALUX Sp. z o.o. (spółka zależna od Mecalux, S.A.), z siedzibą ul. L.Wyczółkowskiego 125,44-109 Gliwice, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, W Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 74934, NIP: 726-22-93-260, wysokość kapitału zakładowego 73 381 000,00 zł 
Telefon: +48 32 331 69 66
Email: ochrona.danych@mecalux.com 

Informacje, które zbieramy:

Gromadzimy Twoje osobiste dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail lub nazwę użytkownika w sekcjach tej strony internetowej, które tego wymagają, gdy żądasz informacji, subskrybujesz biuletyn LogismarketNews, zamawiasz nasze usługi, rejestrujesz się jako użytkownik i każdorazowo, gdy jest to konieczne do utrzymania relacji handlowych z MECALUX.

Informacje, które zbieramy automatycznie.
Adresy IP, które MECALUX otrzymuje od wszystkich użytkowników sieci, ponieważ te adresy IP są wysyłane automatycznie przez ich przeglądarki, zawsze gdy zażądają dostępu do sieci, mogą być przechowywane przez MECALUX w celach wewnętrznych, takich jak zapewnienie jakości w Internecie, zachowania bezpieczeństwa, pomiaru liczby odwiedzin i poznania najczęściej odwiedzanych sekcji internetowych. Te informacje nie identyfikują użytkowników Internetu. Możemy zbierać te informacje za pomocą plików cookie, zgodnie z opisem w sekcji Polityka dotycząca plików cookie.

Cel przetwarzania twoich danych

Dane osobowe nam udostępnione pozwalają:

Czas przechowywania Twoich danych

W przypadku, gdy użytkownik zażąda informacji o usługach związanych z umieszczeniem informacji w Logismarket, dane będą przechowywane przez czas niezbędny do informowania o nich.

Jeśli utrzymujesz stosunki handlowe z firmą Mecalux, dane przekazywane w tym celu będą przechowywane tak długo, jak długo utrzymywane będą stosunki handlowe oraz przez okres niezbędny do spełnienia bieżących zobowiązań rachunkowych i podatkowych lub dochodzenia roszczeń.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesłania ankiet o naszych produktach i usługach w celu poznania twoich doświadczeń z MECALUX i zaoferowania lepszej obsługi i serwisu. Będą wówczas przekazywane przez okres wymagany do tego, by zweryfikować Twoje zadowolenie z usług firmy MECALUX.

W przypadku, gdy wyrażasz zgodę na otrzymywanie reklam pocztą i pocztą elektroniczną, Twoje dane będą przechowywane do momentu, w którym poinformujesz nas, że chcesz zrezygnować z subskrypcji.

Zgoda do przetwarzania Twoich danych

Firma MECALUX jest upoważniona do przetwarzania Twoich danych w celu wysyłania żądanych informacji i świadczenia zakontraktowanych usług w celu wykonania odpowiednich usług lub na wniosek zainteresowanego przed zawarciem umowy.

MECALUX ma prawo do wysyłania informacji handlowych o swoich produktach, usługach, ofertach i promocjach w przypadku, gdy wyraziłeś na to zgodę.

W ten sam sposób MECALUX ma prawnie usprawiedliwiony interes w przeprowadzaniu ankiet, których celem jest poprawa obsługi klienta.

W każdym przypadku masz prawo odwołać udzieloną zgodę, bez zachowania mocy wstecznej, w dowolnym momencie.

Odbiorcy, którym mogą być przekazywane Twoje dane

W przypadku żądania informacji od dostawców, którzy reklamują swoje produkty i usługi na portalu Portal Logismarket (Reklamodawca lub Reklamodawcy), dane osobowe zostaną wysłane do wspomnianych dostawców w celu wzięcia udziału w Twojej prośbie. MECALUX będzie uprawniony do zachowania swoich danych w celu weryfikacji wykonania umowy o świadczenie usług informacyjnych w Logismarket, którą utrzymuje u dostawcy reklamowanego w portalu Logismarket. MECALUX zachowa Twoje dane, zachowując relacje handlowe z Reklamodawcą i przez lata niezbędne do wypełnienia zobowiązań prawnych.

Z drugiej strony Twoje dane mogą być przekazywane innym firmom z grupy MECALUX w Unii Europejskiej, a także w pozostałych krajach, gdy jest to absolutnie konieczne i tylko w celu uczestniczenia w twoich prośbach o informacje i zarządzania relacjami handlowymi z nami.

Ochrona danych

Do korzystania z niektórych usług lub usług oferowanych za pośrednictwem naszych stron internetowych może być konieczne utworzenie konta i konfiguracja hasła. W takim przypadku Twoim obowiązkiem jest zachowanie poufności haseł. Uznajemy, że każda osoba uzyskująca dostęp do Twojego konta z Twoim hasłem jest do tego upoważniona i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za nieautoryzowany dostęp ani za szkody, które mogą być w skutek tego spowodowane. W przypadku, gdy dowiesz się o nieuprawnionym użyciu konta i hasła lub o jakimkolwiek innym problemie związanym z bezpieczeństwem konta, należy zmienić hasło i natychmiast nas o tym poinformować.

Informujemy, że firma MECALUX wdrożyła niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

Twoje prawa do ochrony danych osobowych i sposób ich wykorzystania

Masz prawo dostępu do twoich danych osobowych, poprawienia niedokładnych danych lub zażądania ich usunięcia, gdy nie są już potrzebne, a także do sprzeciwienia się przetwarzaniu Twoich danych i zażądania ich przeniesienia. W pewnych okolicznościach możesz wnosić o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące któregokolwiek z aspektów naszej Polityki prywatności lub chcesz skorzystać z wymienionych tu praw, możesz wysłać list do MECALUX Sp. z o.o. ul. L.Wyczółkowskiego 125, 44-109 Gliwice, NIP: 726-22-93-260,  lub wiadomość e-mail na adres ochrona.danych@mecalux.com ze wskazaniem "Ochrona danych".

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki prywatności i wykonywania swoich praw w zakresie ochrony danych, będziemy wdzięczni za powiadomienie nas o tym na adres ochrona.danych@mecalux.com. Jeśli uważasz, że naruszono Twoje prawa do ochrony, możesz złożyć reklamację do właściwego organu nadzorczego w dziedzinie ochrony danych osobowych.

Moc prawna i modyfikacja Polityki prywatności

Polityka Prywatności jest zgodna z Ogólnym Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych i obowiązuje od daty jej opublikowania. MECALUX może modyfikować Politykę Prywatności; każda nowa wersja zostanie opublikowana na tej stronie.

Data ostatniej aktualizacji: maj 2018.