Używamy własnych plików cookie oraz stron trzecich, aby zwiększyć korzyści dla klienta i ulepszyć doświadczenie korzystania ze strony. Nawigowanie po stronie rozumiemy jako wyrażenie zgody na ich wykorzystanie. Aby uzyskać więcej informacji, proszę sprawdzić naszą politykę cookies

Planowanie produkcji

Produkt firmy Premium Technology

System ten pozwala na przygotowywanie planów z uwzględnieniem pełnej charakterystyki procesu produkcyjnego.

Jednym z podstawowych elementów dobrze funkcjonującej produkcji jest system planowania. System ten pozwala na przygotowywanie planów długo, średnio lub krótkoterminowych z uwzględnieniem pełnej charakterystyki procesu produkcyjnego. Ważnym elementem systemu planowania produkcji jest jego możliwość dostosowania do różnych typów produkcji oraz do potrzeb organizacji w taki sposób, aby przygotowywane plany produkcji pozwalały maksymalnie wykorzystać własne zasoby przy minimalizacji kosztów. Podstawowymi cechami tego systemu są szerokie możliwości optymalizacji.

System planowania produkcji jest wykorzystywany w przedsiębiorstwach o różnym charakterze produkcji. Może być on wykorzystywany jako uzupełnienie istniejących systemów zarządzania lub jako samodzielne rozwiązanie do planowania i sterowania produkcją.
Rozwiązanie to umożliwia zobrazowanie i ocenę podejmowanych decyzji oraz wychwycenie problemów i zagrożeń przed wdrożeniem decyzji w życie.

Bezpośrednie korzyści, które dostarcza system planowania produkcji to:
  • graficzne przedstawienie kolejności zleceń
  • ciągły podgląd poziomu wykorzystania posiadanych zdolności produkcyjnych
  • szybka modyfikacja planów/harmonogramu w zależności od różnych czynników
  • wizualizacja procesu produkcyjnego
  • optymalizacja wielu paramentów w celu spełnienia zakładanych wskaźników
  • ciągły proces doskonalenia planów

Dokumenty do pobrania

O firmie Premium Technology

Premium Technology

Wiodąca polska firma świadcząca profesjonalne usługi doradcze, szkoleniowe oraz wdrożeniowe.

Warszawa ,Polska

.P-CTU-736384433