INFORMATOR PRZEMYSŁOWY
Bezpośredni kontakt z firmami

Planowanie produkcji

Planowanie produkcji
  • System ten pozwala na przygotowywanie planów z uwzględnieniem pełnej charakterystyki procesu produkcyjnego.

Wyślij zapytania ofertowe na produkty związane z poniższymi kategoriami:

Szczegółowa informacja o produkcie Planowanie produkcji

Jednym z podstawowych elementów dobrze funkcjonującej produkcji jest system planowania. System ten pozwala na przygotowywanie planów długo, średnio lub krótkoterminowych z uwzględnieniem pełnej charakterystyki procesu produkcyjnego. Ważnym elementem systemu planowania produkcji jest jego możliwość dostosowania do różnych typów produkcji oraz do potrzeb organizacji w taki sposób, aby przygotowywane plany produkcji pozwalały maksymalnie wykorzystać własne zasoby przy minimalizacji kosztów. Podstawowymi cechami tego systemu są szerokie możliwości optymalizacji.

System planowania produkcji jest wykorzystywany w przedsiębiorstwach o różnym charakterze produkcji. Może być on wykorzystywany jako uzupełnienie istniejących systemów zarządzania lub jako samodzielne rozwiązanie do planowania i sterowania produkcją.
Rozwiązanie to umożliwia zobrazowanie i ocenę podejmowanych decyzji oraz wychwycenie problemów i zagrożeń przed wdrożeniem decyzji w życie.

Bezpośrednie korzyści, które dostarcza system planowania produkcji to:
  • graficzne przedstawienie kolejności zleceń
  • ciągły podgląd poziomu wykorzystania posiadanych zdolności produkcyjnych
  • szybka modyfikacja planów/harmonogramu w zależności od różnych czynników
  • wizualizacja procesu produkcyjnego
  • optymalizacja wielu paramentów w celu spełnienia zakładanych wskaźników
  • ciągły proces doskonalenia planów
Inne produkty firmy

.P-CTU-736384433