INFORMATOR PRZEMYSŁOWY
Bezpośredni kontakt z firmami

WSK otwiera drzwi spółce Rohlig do obsługi towarów o znaczeniu strategicznym

  • 26/10/2007, Piaseczno

  • Od sierpnia 2007 roku, dzięki wdrożonemu systemowi WSK (Wewnętrzny System Kontroli) – Rohlig Poland ma możliwość obsługi spedycyjnej towarów o znaczeniu strategicznym.

 
Od sierpnia 2007 roku, dzięki wdrożonemu systemowi WSK (Wewnętrzny System Kontroli) – Rohlig Poland ma możliwość obsługi spedycyjnej towarów o znaczeniu strategicznym a poprzez to uczestnictwa w łańcuchu dostaw towarów strategicznych, zgodnie z Ustawą z dn. 29.11.2000 (Dz.U.119 poz.1250) o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa. Ma to szczególne znaczenie w przypadku frachtu lotniczego i morskiego.

W celu ułatwienia obsługi klientów, jednostką posiadającą certyfikat jest spółka NGL (New Generation Logistics) należąca do grupy kapitałowej Rohlig Poland i będąca własnością Rohlig Poland. Obszar działalności NGL skupia się na obsłudze zleceń w ramach systemu WSK. To właśnie za pośrednictwem NGL – Rohlig Poland może występować do Ministerstwa Gospodarki z wnioskami o zezwolenie na dokonanie obrotu (w tym przypadku usługi spedycji) tego rodzaju towarami.

Certyfikat WSK stanowi uzupełnienie wdrożonego przez Spółkę systemu jakości ISO 9001:2000 i jest poświadczeniem posiadania uprawnień do świadczenia obsługi spedycyjnej dla towarów o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa.

”Certyfikat poszerza nasze możliwości w zakresie obsługi branż i produktów dla wielu firm spedycyjnych nadal niedostępnych, oraz potwierdza profesjonalne przygotowanie firmy do nadzoru i tego rodzaju zleceń” mówi Sebastian Szlegel Managing Director.
Telefon
Zobacz telefon
Adres ul. Jana Pawła II 66
05-500  Piaseczno
POLSKA
(Kliknij żeby zobaczyć mapę)