Używamy własnych plików cookie oraz stron trzecich, aby zwiększyć korzyści dla klienta i ulepszyć doświadczenie korzystania ze strony. Nawigowanie po stronie rozumiemy jako wyrażenie zgody na ich wykorzystanie. Aby uzyskać więcej informacji, proszę sprawdzić naszą politykę cookies

Od sierpnia 2007 roku, dzięki wdrożonemu systemowi WSK (Wewnętrzny System Kontroli) – Rohlig Poland ma możliwość obsługi spedycyjnej towarów o znaczeniu strategicznym a poprzez to uczestnictwa w łańcuchu dostaw towarów strategicznych, zgodnie z Ustawą z dn. 29.11.2000 (Dz.U.119 poz.1250) o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa. Ma to szczególne znaczenie w przypadku frachtu lotniczego i morskiego.

W celu ułatwienia obsługi klientów, jednostką posiadającą certyfikat jest spółka NGL (New Generation Logistics) należąca do grupy kapitałowej Rohlig Poland i będąca własnością Rohlig Poland. Obszar działalności NGL skupia się na obsłudze zleceń w ramach systemu WSK. To właśnie za pośrednictwem NGL – Rohlig Poland może występować do Ministerstwa Gospodarki z wnioskami o zezwolenie na dokonanie obrotu (w tym przypadku usługi spedycji) tego rodzaju towarami.

Certyfikat WSK stanowi uzupełnienie wdrożonego przez Spółkę systemu jakości ISO 9001:2000 i jest poświadczeniem posiadania uprawnień do świadczenia obsługi spedycyjnej dla towarów o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa.

”Certyfikat poszerza nasze możliwości w zakresie obsługi branż i produktów dla wielu firm spedycyjnych nadal niedostępnych, oraz potwierdza profesjonalne przygotowanie firmy do nadzoru i tego rodzaju zleceń” mówi Sebastian Szlegel Managing Director.