INFORMATOR PRZEMYSŁOWY
Bezpośredni kontakt z firmami

Jak firma logistyczna może podnieść bezpieczeństwo towarów swoich Klientów?

  • 22/02/2010, Warszawa

  • Firma ROHLIG SUUS Logistics w styczniu bieżącego roku uzyskała Certyfikat TAPA FSR (The Transported Asset Protection Association – Freight Security Requirements).

 
Firma ROHLIG SUUS Logistics w styczniu bieżącego roku uzyskała Certyfikat TAPA FSR (The Transported Asset Protection Association - Freight Security Requirements). Stanowi on oficjalne potwierdzenie, iż posiadająca go firma logistyczna jest godnym zaufania partnerem biznesowym, zapewniającym bezpieczeństwo wartościowym towarom podczas transportu i magazynowania. O procesie certyfikacji systemów bezpieczeństwa opowiada Tomasz Smolarek, Kierownik ds. Bezpieczeństwa i Audytu Wewnętrznego z firmy ROHLIG SUUS Logistics.

Certyfikat przyznawany jest przez międzynarodową organizację TAPA zrzeszającą producentów towarów z grupy high-tech i high-value. Aby go uzyskać, musieliśmy spełnić szereg warunków zawartych w swoistym wykazie standardów z zakresu bezpieczeństwa transportu - FSR (Freight Security Requirement). Stopień wdrożenia rozwiązań bezpieczeństwa sprawdzany był w 80 istotnych obszarach, poczynając od telewizji przemysłowej (CCTV), poprzez oświetlenie, systemy alarmowe, zabezpieczenia fizyczne (np. wzmocnione doki, jakość ogrodzenia), kończąc na kontroli dokumentacji, szkoleniach dla pracowników i kierowców czy weryfikacji karalności. To jednak nie wszystko. Starając się o certyfikat TAPA FSR musieliśmy zaostrzyć procedury dostępu do pomieszczeń, poruszania się upoważnionych osób po terenie biura i magazynu oraz usprawnić sposób ich identyfikacji. Dla towarów szczególnie podatnych na kradzież wydzieliliśmy w magazynach specjalne, dodatkowo chronione przestrzenie, tzw. high value cages.

Ze względu na znaczną liczbę stawianych wymogów uzyskanie certyfikatu TAPA było intensywnym i czasochłonnym procesem. Prace trwały kilkanaście miesięcy. W tym czasie musieliśmy rozwiązać kilka nieprzewidzianych sytuacji. Na przykład, w trakcie trwania projektu rozpoczęliśmy działalność na dodatkowej powierzchni, która powiększyła nam dotychczasowy obszar magazynu. Spowodowało to natychmiastową konieczność ponownego dostosowania rozwiązań dla całości obiektu. Dobre przygotowanie firmy, odpowiednie zasoby ludzkich oraz pozytywne nastawienie i duża motywacja pracowników i kierownictwa pozwoliły nam sprawnie poradzić sobie z nieprzewidzianymi okolicznościami.

Jak przebiegały prace nad zdobyciem Certyfikatu TAPA FSR?

Po zestawieniu obecnych rozwiązań w firmie z wytycznymi zawartymi w scoring matrix TAPA FSR, ustaliliśmy zakres koniecznych prac do wykonania. Krok ten łączył się z koniecznością zaplanowania współpracy wielu osób z firmy tak, by nie zakłócać ich codziennych obowiązków. Etap planowania to również czas podejmowania trudnych i odpowiedzialnych decyzji. Jeden zły wybór mógł skutkować wieloma negatywnymi konsekwencjami w przyszłości, takimi jak przebudowa systemów czy reorganizacja działań. Dzięki profesjonalnie zaplanowanym działaniom udało się nam tego uniknąć.

Po uzyskaniu akceptacji od najwyższego kierownictwa na planowane inwestycje i działania, rozpoczęliśmy proces podpisywania umów z wykonawcami. Zwracaliśmy uwagę na zapisy dotyczące szczegółowej odpowiedzialności firm ochroniarskich, czasu reakcji w przypadku zagrożeń bezpieczeństwa, okresowych przeglądów technicznych oraz wykazu stosowanych zabezpieczeń. Wszystko to jest bowiem niezwykle istotne przy planowaniu i wdrażaniu systemów bezpieczeństwa.

Następnym krokiem jaki podjęliśmy, było opracowanie oraz wprowadzenie procedur bezpieczeństwa regulujących zasady na terenie obiektu. Były one sukcesywnie udoskonalane oraz kontrolowane. Najważniejszą cechą na tym etapie jest konsekwencja. Naszym celem jest świadczenie usług o jak najwyższej jakości, nie mogliśmy więc lekceważyć nawet najmniejszej niezgodności z wytycznymi TAPA. By obiektywnie zweryfikować efekty działań wystąpiliśmy o audyt wstępny, mający na celu wskazanie obszarów nadal wymagających poprawy i ulepszeń.

Wystąpienie firmy o certyfikację do TAPA było zwieńczeniem całego procesu. Zrobiliśmy to w momencie, gdy byliśmy pewni jakości stosowanych rozwiązań. Wizyta audytora polegała na dokładnym sprawdzeniu wszystkich systemów oraz ich weryfikacji z wytycznymi TAPA. Należy przyznać, iż audyt został przeprowadzony w sposób restrykcyjny. Mieliśmy jednak pewność, że jakość wprowadzonych systemów i rozwiązań jest wysoka i nie martwiliśmy się o wynik audytu. Był on bowiem jedynie obiektywnym potwierdzeniem, iż ROHLIG SUUS Logistics S.A. jest godnym zaufania partnerem biznesowym, zapewniającym bezpieczeństwo towarów podczas transportu i magazynowania.

ROHLIG SUUS Logistics S.A.  to jeden z czołowych operatorów logistycznych w kraju, oferujących kompleksowe rozwiązania w zakresie spedycji i logistyki. Na rynku polskim funkcjonuje od 1990 roku. Obecnie prowadzi działalność w 18 biurach sprzedażowo-operacyjnych, realizuje operacje logistyczne w magazynach o blisko 100 000 m2 oraz zatrudnia ponad 600 pracowników. Firma specjalizuje się  w realizacji zaawansowanych rozwiązań logistycznych, wymagających wiedzy i doświadczenia oraz indywidualnego podejścia do Klienta.
Telefon
Zobacz telefon
Adres ul. Jana Pawła II 66
05-500  Piaseczno
POLSKA
(Kliknij żeby zobaczyć mapę)