INFORMATOR PRZEMYSŁOWY
Bezpośredni kontakt z firmami

Nowy trend w dystrybucji krajowej towarów

  • 13/04/2011, Warszawa

  • Klienci operatorów logistycznych coraz częściej oczekują kompleksowych rozwiązań dystrybucyjnych, które łączą transport drobnicowy i całopojazdowy.

 
W wielu branżach, np. RTV AGD czy FMCG, brak tego typu synergii utrudnia, a niekiedy uniemożliwia stosowanie skutecznych rozwiązań logistycznych. Arkadiusz Andruch - Dyrektor ds. Krajowego  Frachtu Całopojazdowego w ROHLIG SUUS Logistics - opowie o nowym trendzie i sposobach, w jakie rynek TSL odpowiada na oczekiwania klientów.

Pomimo widocznego zapotrzebowania klientów na kompleksowe rozwiązania, zintegrowany system drobnicowo-całopojazdowy nie jest często spotykany w ofertach polskich firm logistycznych. Na rynku istnieje niewielu operatorów, którzy mają na tyle rozwinięte oba produkty, by móc je skutecznie łączyć. Niewielki rozwój kompleksowych usług dystrybucyjnych spowodowany jest przede wszystkim ograniczeniami natury finansowej (wiąże się on z dużymi inwestycjami w infrastrukturę) oraz brakiem wystarczająco stabilnej pozycji rynkowej i odpowiedniego know-how do konsekwentnej budowy tego typu rozwiązań. Obserwujemy coraz bardziej zauważalny podział na 3 typy firm logistycznych: dostarczające proste usługi, mono-usługi lub oferujące usługi kompleksowe. Jednocześnie ostatnia grupa jest zdecydowanie najwęższa.

Czego chce klient

Zgodnie z wewnętrznymi podziałami firm logistycznych krajowa dystrybucja drobnicowa oraz przewozy całopojazdowe to dwa różne produkty, wykorzystywane do różnego typu przewozów, często z przyczyn organizacyjnych słabo ze sobą zintegrowane. Tutaj jednak kończy się teoria i rozpoczyna praktyka, która pokazuje wyraźną dysproporcję między tym, co oferują firmy logistyczne, a tym czego nabywcy faktycznie oczekują.

Klient, który dysponuje konkretnym wolumenem przesyłek w skali roku coraz częściej patrzy na proces dystrybucji i obsługi dostaw całościowo. Podział usług transportowych na przewozy całopojazdowe, dystrybucję drobnicową i przesyłki ekspresowe przestaje mieć rację bytu. Obecnie klienci wymagają od operatora takiego połączenia usług, które bez względu na termin, liczbę przesyłek czy ich gabaryty, pozwoli na przeprowadzenie sprawnego, bezpiecznego i optymalnego kosztowo procesu dostaw. Dotyczy to w szczególności firm o dużym i podatnym na zmiany koniunktury, potoku ładunków obejmującym różnorodne produkty, np. z branży AGD/RTV czy FMCG.

Potrzeby zmieniają się w trend

Wśród klientów operatorów logistycznych tradycyjny model dostarczania towarów opierał się dotychczas na kilku dostawcach, obsługujących różne typy przesyłek i oferujących różne rodzaje transportu. Obecnie coraz silniejszy staje się trend przeciwny - rezygnacja z kilku partnerów logistycznych na rzecz jednego, gwarantującego sprawne połączenie sieci drobnicowej oraz przewozów całopojazdowych.

Współpraca z takim operatorem gwarantuje nieograniczony dostęp do usług oraz większą swobodę decyzyjną co do sposobu transportu. To natomiast przynosi szereg korzyści zarówno firmie jak i finalnym odbiorcom towarów. Nie tylko bowiem w znaczący sposób wpływa na optymalizację kosztów związanych z transportem, ale także usprawnia sam proces dystrybucji. Tym samym klienci korzystający z zintegrowanych usług zyskują przewagę konkurencyjną - mogą ograniczyć koszty i na bieżąco reagować na potrzeby zwłaszcza szybko rotujących rynków, jednocześnie zyskując wizerunkowo w oczach zadowolonych ze sprawnej obsługi odbiorców.

Trend widoczny w wielu branżach

Opierając się na naszych doświadczeniach, możemy z pełnym przekonaniem stwierdzić, że ok. 90% firm z branży AGD/RTV oczekuje zintegrowanej dystrybucji dostępnej u jednego operatora. Tendencja ta nie odnosi się jedynie do wyżej wymienionego sektora gospodarki. Branże papiernicza, spożywcza czy chemii budowlanej również są zainteresowane połączeniem sieci dystrybucji drobnicowej oraz przewozów całopojazdowych.

Zauważając tę tendencję, wyszliśmy naprzeciw tym oczekiwaniom i rozszerzyliśmy naszą markę produktową SUUS Distribution na przewozy całopojazdowe. Dzięki temu powstała wciąż unikalna jeszcze na polskim rynku logistyki usługa integrująca sieć dystrybucji drobnicowej i przewozy całopojazdowe. ROHLIG SUUS Logistics jako pierwszy operator w Polsce świadczy tego typu rozwiązanie pod dedykowaną marką. Chcemy przez to podkreślić, że rozpoczynający się właśnie trend uważamy za istotny dla dalszego rozwoju rynku usług dystrybucyjnych i potrzeby naszych klientów w tym zakresie powinny być jak najlepiej spełniane. Uważamy, że drobnica i całopojazdy działają w największej symbiozie operacyjnej i funkcjonalnej. Dzięki ich odpowiedniemu połączeniu osiągamy efekt synergii, który zwielokrotnia korzyści zarówno dla klienta, jak i dla operatora.

Przyszłość to integracja i kompleksowość usług

Faktem jest, że rozwiązania typu "simple solutions" tracą obecnie na znaczeniu na rzecz rozwiązań typu "in plant logistics". Klienci poszukują jednego operatora, który poza innymi usługami zagwarantuje im zintegrowany system dystrybucji krajowej. Obecnie rynek nie do końca potrafi sprostać tym zapotrzebowaniom, jednak pomimo tego, tendencja ta najprawdopodobniej będzie stale rosła.
Telefon
Zobacz telefon
Adres ul. Jana Pawła II 66
05-500  Piaseczno
POLSKA
(Kliknij żeby zobaczyć mapę)