Używamy własnych plików cookie oraz stron trzecich, aby zwiększyć korzyści dla klienta i ulepszyć doświadczenie korzystania ze strony. Nawigowanie po stronie rozumiemy jako wyrażenie zgody na ich wykorzystanie. Aby uzyskać więcej informacji, proszę sprawdzić naszą politykę cookies

Inwestycje w infrastrukturę

W poprzednim roku ROHLIG SUUS z sukcesem kontynuował trwające od jesieni 2011 roku szeroko zakrojone inwestycje w infrastrukturę i systemy IT w firmie.

Operator przemodelował już ponad połowę swoich centrów logistycznych i terminali cross-dockowych, czego efektem są obiekty położone w najlepszych lokalizacjach, wyposażone w nowoczesne technologie i proekologiczne rozwiązania. Ukoronowaniem tych inwestycji było zeszłoroczne otwarcie flagowego kompleksu logistycznego w Jankach pod Warszawą - najbliżej położonego od centrum stolicy obiektu magazynowo-przeładunkowego należącego do operatora logistycznego.

Ponadto firma sfinalizowała i ustabilizowała kolejny i najtrudniejszy z uwagi na skalę i poziom skomplikowania, etap wdrożenia architektury korporacyjnej IT, uruchamiając nowy system TMS w obszarze drogowej spedycji drobnicowej. Dzięki tym inwestycjom wzrosła skuteczność zarządzania potokami ładunków zarówno w europejskim, jak i w krajowym systemie dystrybucji drobnicowej należącym do operatora.

Jednocześnie firma kontynuuje stabilny poziom wzrostu liczby przewozów całopojazdowych - w porównaniu z 2012 rokiem wzrost ten wyniósł 27,4%. To od lat istotny obszar produktowy firmy, który tworzy efekt synergii z systemem przewozów drobnicowych, tworząc wartość dodaną poszukiwaną przez coraz większą liczbę klientów.

Umocnienie portfela usług

Rok 2013 to dalsze umocnienie portfela usług ROHLIG SUUS. Operator m.in. otworzył kolejne połączenia: lotnicze z Szanghaju do Warszawy, konsolidacje morskie na trasie Hongkong-Gdynia, drogową linię drobnicową do Rosji i na Ukrainę. W coraz większej liczbie projektów alternatywnie uruchamiał również transport intermodalny jako rozwiązanie przyjazne środowisku.

Ogromnym sukcesem całej firmy jest wprowadzenie najbogatszego na rynku pakietu usług na Wschód - GoEAST, obejmującego nie tylko Rosję, Białoruś czy Ukrainę, ale też Kazachstan, Mongolię czy Uzbekistan i Tadżykistan. W ubiegłym roku firma rozpoczęła obsługę kilku nowych długoterminowych kontraktów, między innymi dla światowego dostawcy części samochodowych, obejmujący transport i konsolidację przesyłek z całej Europy i dostawy do dwóch fabryk w Rosji. Z usług polskiego operatora korzystają również klienci globalnej grupy Rohlig & Co.

Kolejny rok wzrostów

W efekcie wszystkich działań rok 2013 ROHLIG SUUS zamknął rekordową liczbą podpisanych nowych kontraktów na międzynarodowe projekty dla największych marek na rynku, takich jak Henkel, Bridgestone, Jeroniomo Martins. Przychód za 2013 rok wyniósł ponad 520 mln, co oznacza wzrost o niemal 55 mln zł w porównaniu z 2012 rokiem. Głównym celem firmy jest kontynuacja tego trendu i dalsze dyskontowanie przewagi konkurencyjnej wynikającej z pełnej kompleksowości usług, którą może zapewnić zaledwie kilka firm na rynku, a która umożliwia pełną i bezpośrednią obsługę zaawansowanych projektów logistycznych, oczekiwaną przez największych klientów.