Używamy własnych plików cookie oraz stron trzecich, aby zwiększyć korzyści dla klienta i ulepszyć doświadczenie korzystania ze strony. Nawigowanie po stronie rozumiemy jako wyrażenie zgody na ich wykorzystanie. Aby uzyskać więcej informacji, proszę sprawdzić naszą politykę cookies

Raport opublikowany 28 czerwca br. szereguje firmy według wielkości przychodów ze sprzedaży podstawowej. ROHLIG SUUS Logistics zajął 4. pozycję, zaraz po firmach Raben, Schenker i Lotos Kolej, osiągając w 2011 roku obroty w wysokości blisko 492 mln zł. Obecność firmy Lotos Kolej, jako przewoźnika działającego wyłącznie na rynku kolejowym, sprawia, iż ROHLIG SUUS Logistics jest trzecim największym kompleksowym operatorem logistycznym w Polsce. Jednocześnie jest to jedyna polska firma w ścisłej czołówce rankingu.

Rok 2011 był dla operatora czasem stabilnego rozwoju organicznego, podczas którego zrealizowano bądź rozpoczęto realizację wielu nowych inwestycji, ale też konsekwentnie udoskonalano istniejące już usługi i produkty. Wszystko to złożyło się na obecny sukces firmy.

W ramach dalszego rozwoju dystrybucji krajowej operator połączył przewozy całopojazdowe i drobnicowe w jednej usłudze SUUS Distribution oraz otworzył oddział w Lublinie. O nowe połączenia wzbogacił też europejski system linii drobnicowych.

Rok 2011 to duże zmiany i rozwój w obszarze lotniczo-morskim. Nowa strategia air&sea zakłada regionalną obsługę klienta oraz stworzenie bezpośrednich połączeń pomiędzy kluczowymi portami lotniczymi i morskimi a wybranymi regionami w Polsce. W październiku 2011 r. firma uruchomiła bezpośrednie linie drobnicowe z Chin do Gdyni i Wrocławia oraz otworzyła dedykowane biuro operacyjne na terenie Dolnego Śląska. Ponadto firma konsekwentnie rozwija transport intermodalny kontenerów, m.in. z wykorzystaniem frachtu morskiego i kolejowego w kraju oraz zagranicą, głównie na kierunkach Europa Wschodnia i Azja. Obsługę celną przesyłek zapewniają agencje celne operatora posiadające Certyfikat AEO. W tym roku realizowane są kolejne plany strategiczne w tym obszarze.

Zeszły rok upłynął dla ROHLIG SUUS Logistics pod znakiem inwestycji. Firma uruchomiła pierwsze operacje bazujące na nowym WMS (Warehouse Management System) - nowoczesnym systemie do zarządzania logistyką magazynową światowego lidera firmy Red Prairie. Rozpoczęła także wdrożenie systemu TMS (Transport Management System) do zarządzania procesami spedycyjnymi. Poza inwestycjami IT, operator rozpoczął budowę pierwszego terminala cross-dockingowego w Czeladzi, który miał oficjalne otwarcie w kwietniu br., wprowadził na rynek produkt SUUS Fresh (transport w warunkach temperatury kontrolowanej) oraz dokonał zakupu własnej floty.

- Miejsce ROHLIG SUUS Logistics wśród trzech największych kompleksowych operatorów logistycznych w Polsce jest efektem systematycznej pracy całego zespołu, ciągłych inwestycji w nowoczesne rozwiązania oraz - co najważniejsze - zaufania, jakim od lat darzą nas klienci. To przede wszystkim im zawdzięczamy nasz sukces. Pomimo że uplasowaliśmy się wysoko w rankingu, nadal jesteśmy firmą, która szybko podejmuje decyzje i adoptuje się do potrzeb klienta. Dołożymy wszelkich starań, aby pozostać jednym z najbardziej konkurencyjnych operatorów na rynku TSL - powiedział Tadeusz Chmielewski, Prezes ROHLIG SUUS Logistics.

W 2012 roku firma konsekwentnie rozwija usługi morsko-lotnicze, intermodalne oraz frachtu drogowego, jednocześnie kładąc duży nacisk na logistykę kontraktową  i długoterminową współpracę obejmującą kompleksowe zarządzanie globalnymi łańcuchami dostaw. W maju tego roku pod marką SUUS Logistics spółka uruchomiła biuro w Rosji, i zapowiada mocniejsze wejście na rynki Rosji i Ukrainy.