Używamy własnych plików cookie oraz stron trzecich, aby zwiększyć korzyści dla klienta i ulepszyć doświadczenie korzystania ze strony. Nawigowanie po stronie rozumiemy jako wyrażenie zgody na ich wykorzystanie. Aby uzyskać więcej informacji, proszę sprawdzić naszą politykę cookies

Zapowiada spore inwestycje w infrastrukturę, przeorganizowanie struktur sprzedażowych oraz rozwój oferty w oparciu o współpracę z globalną grupą ROHLIG & CO. Za rozwój strategiczny produktu air&sea odpowiedzialny jest Andrzej Kozłowski - Członek Zarządu ROHLIG SUUS Logistics.

Frachty morski i lotniczy zajmują ważną pozycję w portfolio ROHLIG SUUS Logistics. Po kilkuletnim dynamicznym rozwoju krajowego oraz międzynarodowego transportu drogowego, nadszedł moment na szeroko zakrojone inwestycje w obszarze lotniczo-morskim.

- Nasze plany strategiczne obejmują najbliższe 2-3 lata. W ciągu tego czasu chcemy dwukrotnie zwiększyć udziały w rynku. Aby to zrealizować, przeprowadziliśmy szereg zmian w organizacji i zarządzaniu produktami, a nasza współpraca z grupą ROHLIG & CO oraz biurami partnerskimi na całym świecie nabrała nowej dynamiki. Idziemy krok w krok z niemieckim partnerem, który w swojej strategii rozwoju biznesu zakłada dwukrotne zwiększenie zysku brutto do roku 2018 - powiedział Tadeusz Chmielewski, Prezes ROHLIG SUUS Logistics.

Wzmocnienie personalne
Prace nad dalszą strategią rozwoju frachtu morsko-lotniczego trwają od początku 2011 roku. W styczniu do zespołu ROHLIG SUUS Logistics dołączył Andrzej Kozłowski, który jako członek zarządu jest odpowiedzialny za zarządzanie i dalszy rozwój tych produktów, a także ekspansję geograficzną na rynki Rosji i Ukrainy. Andrzej Kozłowski to manager z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu w obszarze kompleksowych usług logistycznych realizowanych na rynkach międzynarodowych. Przez 7 lat zbudował i pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w liczącej się spółce TSL na Ukrainie.

- Planując rozwój usług frachtu morskiego i lotniczego, szukaliśmy osoby, która będzie posiadała szerokie kompetencje w zarządzaniu strategicznym i budowaniu zespołów operacyjno-sprzedażowych. Andrzej Kozłowski z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w zarządzaniu oraz pracy na kontraktach międzynarodowych okazał się osobą, której potrzebowaliśmy. Jego ponad półroczna praca potwierdza tylko nasze oczekiwania - powiedział Tadeusz Chmielewski.

Zmiany organizacyjne i najbliższe inwestycje
Inwestycje zaplanowane przez ROHLIG SUUS Logistics mają na celu stworzenie bezpośrednich połączeń pomiędzy kluczowymi portami lotniczymi i morskimi oraz wybranymi regionami w Polsce. Strategia rozwoju zakłada podział terytorium Polski na 3 główne obszary: centralno-wschodni, północno-zachodni i południowy, prowadzone przez regionalnych menadżerów ds. rozwoju produktu. Zgodnie z wyznawaną przez ROHLIG SUUS Logistics zasadą, firma chce być blisko klienta. W tym celu zmienia dotychczasowy zcentralizowany model customer service na obsługę klientów air&sea na poziomie regionalnym. Taki krok ułatwi nawiązanie bliższego kontaktu z klientami i umożliwi szybszą reakcję na ich potrzeby.

- Pierwszym krokiem w kierunku rozwoju frachtu morsko-lotniczego było przeprowadzenie wewnętrznego audytu funkcjonowania obszaru air&sea w firmie. Na podstawie wyników dokonaliśmy przeorganizowania wewnętrznych struktur operacyjnych i sprzedażowych działu. Zespół odpowiedzialny za realizację nowego planu działania aktywnie uczestniczył w jego opracowywaniu, będąc poniekąd motorem zmian. Wraz z udoskonalaniem pracy działu, zainicjowaliśmy działania zmierzające do rozbudowy serwisu w wyznaczonych regionach. W październiku uruchamiamy bezpośrednie konsolidacje morskie i lotnicze z Chin do Wrocławia. Serwis ten obejmie swym zasięgiem całą południowo-zachodnią Polskę - powiedział Andrzej Kozłowski.

Strategia ROHLIG SUUS Logistics zakłada także zcentralizowaną politykę frachtową opartą na współpracy z preferowanymi armatorami i liniami lotniczymi, z którymi ma zamiar realizować większość zleceń. Ścisła współpraca z precyzyjnie dobranymi partnerami i odpowiednio wysoki wolumen przesyłek zagwarantują wymierne efekty finansowe dla odbiorców usług.

Współpraca z grupą ROHLIG & CO.
ROHLIG SUUS Logistics współpracuje z międzynarodową grupą ROHLIG & CO., działającą na rynku spedycji od 1852 roku i funkcjonującą za pośrednictwem ponad 200 oddziałów na całym świecie. Grupa specjalizuje się w transporcie morskim, lotniczym i project cargo. Dzięki strategicznej współpracy ROHLIG SUUS Logistics może rozwijać budowany przez siebie serwis, korzystając z potencjału operacyjnego oraz infrastruktury logistycznej grupy. W efekcie może zaoferować klientom wyspecjalizowane i komplementarne usługi lotniczo-morskie.

Nowa strategia zakłada szersze wykorzystanie globalnych możliwości grupy oraz intensyfikację współpracy wewnątrz sieci.
- Większy nacisk na rozwój frachtu morsko-lotniczego był tylko kwestią czasu. Usługi air&sea ze względu na strategiczne partnerstwo z ROHLIG & CO. od zawsze zajmują ważne miejsce w naszym portfolio. Chcemy jeszcze mocniej wykorzystać ten potencjał, jednocześnie będąc znaczącym partnerem biznesowym dla wszystkich członków grupy - powiedział Tadeusz Chmielewski.