Używamy własnych plików cookie oraz stron trzecich, aby zwiększyć korzyści dla klienta i ulepszyć doświadczenie korzystania ze strony. Nawigowanie po stronie rozumiemy jako wyrażenie zgody na ich wykorzystanie. Aby uzyskać więcej informacji, proszę sprawdzić naszą politykę cookies

Rok 2011 był dla ROHLIG SUUS Logistics bardzo aktywnym okresem. Firma konsekwentnie inwestowała w nowoczesne rozwiązania IT, rozbudowę istniejących i tworzenie nowych usług, oraz w budowę obiektów „build to suit", w tym terminali cross-dockingowych. Operator otworzył również nowe biuro w Lublinie oraz zainwestował we własne środki transportu. Działania te złożyły się na dynamiczny rozwój spółki, czego efektem są przychody za 2011 rok na poziomie 492 mln zł.

- W ciągu ostatnich 5-6 lat nasze obroty wzrosły trzykrotnie. Jest to efekt konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju firmy. Rok 2011 obfitował w wyjątkowo wiele nowych inicjatyw i inwestycji, które już zaczęły przynosić wymierne korzyści. Obecny rok to z jednej strony kontynuacja rozpoczętych projektów i dalsze inwestycje, z drugiej - zbieranie owoców naszej pracy. Liczymy na to, że 2012 rok będzie dla nas kolejnym rokiem dynamicznego rozwoju - powiedział Karol Miszta, W-ce Prezes Zarządu ROHLIG SUUS Logistics.

W zakresie rozwiązań IT w 2011 roku firma wdrożyła najwyższej klasy system do zarządzania operacjami magazynowymi (WMS) firmy Red Praire oraz AX Microsoft Dynamics do zarządzania finansami. Na ukończeniu znajdują się prace nad wdrożeniem nowoczesnego systemu TMS (Transport Management System), nowego Webbookingu i Weborderingu oraz kilku innych aplikacji zarządczych.
W ramach reorganizacji struktur air&sea powstały dwa równoległe serwisy drobnicowe LCL do Wrocławia i Gdyni. Optymalizując system dystrybucji drobnicowej, firma otwiera nowy terminal cross-dockingowy w Czeladzi oraz realizuje budowę podobnego obiektu w Poznaniu. W tym roku kilka z oddziałów zmieni lokalizacje, zwłaszcza w związku z planami zagospodarowania większych obiektów magazynowych, lepiej dostosowanych do przeładunków towaru.

Istotną inwestycją było także otwarcie oddziału firmy w Lublinie oraz zbudowanie kompetencji w nowym produkcie SUUS Fresh - przewozy całopojazdowe w warunkach temperatury kontrolowanej od -22 stopni C do + 20 stopni C, zarówno w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym.

W związku z prowadzeniem złożonych projektów biznesowych, operator nadal inwestuje w wysoko wykwalifikowanych pracowników, o specjalistycznych kompetencjach. W 2011 roku zatrudnienie w ROHLIG SUUS Logistics przyrosło o blisko 10% i obecnie firma zatrudnia prawie 900 osób.

---------------------------------------

ROHLIG SUUS Logistics S.A. to jeden z najszybciej rozwijających się operatorów logistycznych w kraju. Firma została założona w Polsce w 1989 roku, a rok później rozpoczęła działalność operacyjną.
Firma zajmuje się szeroko pojętym zarządzaniem logistyką i transportem. Realizuje procesy logistyczne w oparciu o transport drogowy, morski, lotniczy i kolejowy oraz infrastrukturę magazynową, szczególną wagę przywiązując do profesjonalnej i indywidualnej opieki nad Klientem.

Pomimo, że działalność spółki ma charakter międzynarodowy, od 2006 roku jedynym właścicielem firmy jest polski przedsiębiorca Tadeusz Chmielewski. W zakresie frachtu morskiego i lotniczego firma współpracuje ściśle z międzynarodową grupą Röhlig & Co.