Używamy własnych plików cookie oraz stron trzecich, aby zwiększyć korzyści dla klienta i ulepszyć doświadczenie korzystania ze strony. Nawigowanie po stronie rozumiemy jako wyrażenie zgody na ich wykorzystanie. Aby uzyskać więcej informacji, proszę sprawdzić naszą politykę cookies

Opowie o tym Anna Galas, Kierownik ds. rozwoju logistyki kontraktowej w ROHLIG SUUS Logistics, opierając się na analizie działań wybranych klientów reprezentujących różne branże.

Rozwój branży TSL w dużej mierze uzależniony jest od kondycji firm produkcyjnych i dystrybucyjnych. Wskazując trendy w logistyce kontraktowej, nie sposób zatem nie odnieść się do obsługiwanych klientów i ich sytuacji. Na podstawie działalności naszych partnerów biznesowych, zauważamy trzy główne tendencje w obszarze logistyki kontraktowej.

I. Intensyfikacja współpracy logistycznej jako efekt inwestycji klientów w nowe technologie i promocję sprzedaży

Reakcja firm na zapowiadane spowolnienie gospodarcze bywa różna. Wbrew pozorom nie zawsze wiąże się z zahamowaniem rozwoju czy ograniczaniem kosztów. Przykład trzech wybranych branż pokazuje, iż w wymagających czasach dla biznesu inwestycje w rozwój i intensywną promocję sprzedaży okazują się słuszną drogą, która pozwala firmom zwiększyć obroty. Co więcej, trafne działania klientów bezpośrednio przekładają się na rozwój współpracy w logistyce kontraktowej.

1. Inwestycja w nowe technologie i rozwój produktów (branża AGD/RTV oraz telekomunikacyjna)

Znaczna część producentów AGD/RTV zapowiadała podwyższenie cen towarów wraz z początkiem 2013 roku. Informacja ta spowodowała zwiększenie popytu na te produkty w grudniu, co przełożyło się na wzrost wolumenu dla operatorów. W naszym przypadku sięgnął on 20% względem grudnia 2012, co więcej, mimo rosnących cen obserwujemy, że sprzedaż produktów AGD/RTV w styczniu utrzymała się na równie wysokim poziomie. Najprawdopodobniej spowodowane jest to wprowadzeniem przez producentów towarów opartych na nowych technologiach, co pozwoliło zbudować przewagę konkurencyjną i w większym stopniu przyciągnąć uwagę konsumentów w oparciu o intensywne działania marketingowe.

Również w branży telekomunikacyjnej nowe technologie to jeden z czynników budowania przewagi konkurencyjnej. Obecny rok to m.in. wdrażanie nowej technologii LTE. Jeden z naszych stałych klientów, wykorzystując ten fakt, odpowiednio wcześnie zainwestował w nowoczesne rozwiązania i dzięki temu wygrał przetarg na dostarczenie technologii LTE dla dużego operatora komórkowego w Polsce. Dostosowaliśmy więc zakres świadczonych usług do nowych realiów. Obecny kontrakt zakłada czterokrotne zwiększenie wolumenów wykonywanych operacji, tj. składowania, kompletacji towarów w magazynie oraz dystrybucji. Przez 3 miesiące w roku wykonujemy 800% standardowej liczby zleceń z pozostałych miesięcy. Co więcej, rozszerzyliśmy miejsce świadczenia usług i do gdańskiej i poznańskiej lokalizacji dołączyliśmy Szczecin oraz Wrocław, by być bliżej ostatecznego odbiorcy klienta.

2. Inwestycja w promocję sprzedaży (branża spożywcza)

Inną, choć równie pozytywną, sytuację obserwujemy w branży spożywczej. Bez względu na sytuację gospodarczą popyt na tego typu towary utrzymuje się na stałym poziomie. Ogólny wolumen obsługiwanego towaru oscyluje na zbliżonym pułapie, a jedyną zauważalną zmianą jest zmniejszenie popularności artykułów droższych na rzecz bardziej atrakcyjnych cenowo. Obserwujemy jednak, że producenci towarów luksusowych aktywnie reagują na tą sytuację, przygotowując większą liczbę masowych akcji promocyjnych skierowanych do konsumentów. W efekcie rośnie zapotrzebowanie na usługi logistyczne, tj. co-packing, konfekcjonowanie czy dostawy do dyskontów lub sieci sprzedaży.

Warto wspomnieć, że według I Ogólnopolskiego Badania Logistyki Kontraktowej pod hasłem: „Twój Manifest Logistyki 2020", producenci FMCG rzadziej zmieniają operatorów niż przedstawiciele innych branż. Zapewne jednym z ważniejszych powodów takiego zachowania są wysokie wymagania stawiane firmie logistycznej podczas obsługi, tj. posiadanie zaawansowanego systemu WMS umożliwiającego zarządzanie towarem np. w oparciu o datę przydatności do spożycia czy numer partii.

II. Wzrost zainteresowania outsourcingiem usług logistycznych

Drugą zauważalną przez nas tendencją wśród klientów jest większe zainteresowanie outsourcingiem usług logistycznych. I Ogólnopolskie Badanie Logistyki Kontraktowej pokazało, że w ciągu ostatnich 5 lat liczba firm outsourcujących wzrosła o 100%, z czego połowa tego wzrostu przypada na ostatnie 2 lata. Najprawdopodobniej ze względu na chęć obniżania kosztów stałych w firmach, trend rosnący nadal będzie zauważalny, a nawet się umocni.

Niestety nie każda firma decydując się na outsourcing usług logistycznych, podpisuje kontrakty długoterminowe. Niektóre przedsiębiorstwa preferują doraźne korzystanie z usług operatora - w miarę pojawiającego się zapotrzebowania. Niesie to za sobą pewne ryzyka. Takim klientom trudniej jest negocjować atrakcyjne stawki z firmą logistyczną. Co więcej, nie mając gwarancji stabilnej i długotrwałej współpracy, operator mniej chętnie inwestuje w dedykowane usługi, lepiej dopasowane możliwości operacyjne czy rozwiązania IT. Klient, kierując się doraźnymi korzyściami ekonomicznymi, traci z pola widzenia możliwość trwałej optymalizacji procesów i kosztów logistycznych oraz rezygnuje z priorytetowej i najwyższej jakości obsługi.

III. Kryteria wyboru operatora ewoluują?


Odpowiedni wybór operatora zawsze był pierwszym i najważniejszym krokiem owocnej współpracy. W obliczu niepewnej sytuacji gospodarczej decyzja ta nabrała jednak jeszcze większego znaczenia. Jak pokazało badanie logistyki kontraktowej, klienci zaczęli modyfikować swoje oczekiwania przy wyborze operatora. Wprawdzie nadal najczęściej kierują się ceną oraz jakością, jednak zaskakująco dużą wagę przywiązują też do kreatywności rozwiązań, nowoczesnych systemów IT (głównie WMS) oraz błyskawicznego procesu decyzyjnego. Najpewniej więc w tym kierunku będzie rozwijała się współpraca miedzy klientem a operatorem logistycznym. Zauważamy to już dziś wśród naszych klientów. Od pewnego czasu coraz częściej pytają oni i doceniają nasz nowoczesny system WMS czy indywidualne, ponadstandardowe rozwiązania. Klienci dostrzegają, iż zalety te bezpośrednio wpływają na efektywność prowadzonego przez nich biznesu.

Rok 2013 - rokiem wyzwań

Według zapowiedzi, najbliższe miesiące nie będą łatwe dla żadnego sektora gospodarki. Jednak, jak pokazują przykłady naszych klientów, inwestycje mogą być dobrym sposobem na przetrwanie kryzysu, a wręcz rozwój biznesu. Usługa logistyki kontraktowej, niczym naczynie połączone, będzie w dużej mierze uzależniona od kondycji biznesowej klientów. Widzimy jednak, że podejmują oni konkretne, racjonalne działania, które w dłuższej perspektywie korzystnie wpłyną na przyszłość usług logistyki kontraktowej.