INFORMATOR PRZEMYSŁOWY
Bezpośredni kontakt z firmami

Rynny

Rynna półotwarta rura najczęściej kładziona wokół krawędzi dachu budynków, do której spływa woda opadowa z dachu podczas deszczu. Rynnę podtrzymuje wspornik rynny (inne nazwy: hak do rynny, pot. rynajza, rynhak).

.CP-CTU-2880818304