Używamy własnych plików cookie oraz stron trzecich, aby zwiększyć korzyści dla klienta i ulepszyć doświadczenie korzystania ze strony. Nawigowanie po stronie rozumiemy jako wyrażenie zgody na ich wykorzystanie. Aby uzyskać więcej informacji, proszę sprawdzić naszą politykę cookies

Storopack Polska

Głównym obszarem naszych kompetencji są wysokiej jakości rozwiązania opakowaniowe i formy do opakowań.

Dietzenbach, Niemcy

O firmie Storopack Polska

Będąc firmą rodzinną o zasięgu globalnym, przywiązujemy dużą wagę do przestrzegania wartości i norm w naszych relacjach z pracownikami, Klientami i jednostkami stowarzyszonymi, wierząc, że pomaga nam to w osiąganiu celów korporacyjnych.  

Jesteśmy w pełni świadomi spoczywającej na nas odpowiedzialności ekonomicznej i społecznej; podejmujemy działania mające na celu doskonalenie się w tej dziedzinie.  

Motywowani naszymi celami rozpoczęliśmy wraz ze wszystkimi naszymi przedstawicielstwami lokalnymi globalnie skoordynowany proces opracowania zbioru zasad pod nazwą „Wizje i wytyczne”.  Stanowią one podstawę wszystkich naszych wspólnych działań.

Polecane firmy w kategorii Opakowania

.C-CTU-736384564