Używamy własnych plików cookie oraz stron trzecich, aby zwiększyć korzyści dla klienta i ulepszyć doświadczenie korzystania ze strony. Nawigowanie po stronie rozumiemy jako wyrażenie zgody na ich wykorzystanie. Aby uzyskać więcej informacji, proszę sprawdzić naszą politykę cookies

Doradztwo ubezpieczeniowe

Produkt firmy Tirsped

Współpracujemy z największymi firmami ubezpieczeniowymi w Polsce i na świecie.

Dążąc do zapewnienia kompleksowej oferty, proponujemy naszym Klientom usługi w zakresie doradztwa ubezpieczeniowego i skutecznego zarządzania ryzykiem. Współpracując z największymi firmami ubezpieczeniowymi w Polsce i na świecie, działamy w najlepiej pojętym interesie Klienta, oferując konkurencyjne stawki ubezpieczeń na rynku. Nasze usługi oparte są na specjalnie wynegocjowanych pakietach ubezpieczeniowych oferowanych przez: HDI-Gerling Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska S.A., Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A. oraz PZU S.A.

Ubezpieczenie CARGO zapewnia ochronę przewożonego ładunku od momentu opuszczenia przez niego miejsca nadania do chwili dostarczenia do miejsca przeznaczenia, w tym również podczas załadunków, rozładunków i składowania. Podstawowe ubezpieczenie wynikające z OC Spedytora lub OC Przewoźnika, chronią towar tylko i wyłącznie od szkód powstałych z winy spedytora lub przewoźnika. Taka forma ubezpieczenia nie zapewnia dostatecznej ochrony, gdyż nie obejmuje wszystkich ryzyk wynikających z tytułu: ryzyk losowych, naturalnych właściwości towaru, kradzieży i napaści, awarii wspólnej, itp.

Wartość ubezpieczonego towaru, zgodnie z życzeniem Klienta, możemy powiększyć o koszty: transportu, ubezpieczenia, cła, podatku VAT oraz 10% zryczałtowanej marży handlowej. W ramach pakietu doradczego zapewniamy Państwu: zgłoszenie towaru do ubezpieczenia przy przyjęciu zlecenia spedycyjnego, prowadzenie w imieniu Klienta lub pomoc przy prowadzeniu postępowania likwidacyjnego, szybką wypłatę odszkodowania.

O firmie Tirsped

Tirsped

Kompleksowa obsługa spedycyjno-logistyczna transportów morskich, lądowych i lotniczych. Obsługa celna. Magazynowanie.

Warszawa, Polska

.P-CTU-736384304-847791763