INFORMATOR PRZEMYSŁOWY
Bezpośredni kontakt z firmami

Doradztwo ubezpieczeniowe

 • Współpracujemy z największymi firmami ubezpieczeniowymi w Polsce i na świecie.

Szczegółowa informacja o produkcie Doradztwo ubezpieczeniowe

Dążąc do zapewnienia kompleksowej oferty, proponujemy naszym Klientom usługi w zakresie doradztwa ubezpieczeniowego i skutecznego zarządzania ryzykiem. Współpracując z największymi firmami ubezpieczeniowymi w Polsce i na świecie, działamy w najlepiej pojętym interesie Klienta, oferując konkurencyjne stawki ubezpieczeń na rynku. Nasze usługi oparte są na specjalnie wynegocjowanych pakietach ubezpieczeniowych oferowanych przez: HDI-Gerling Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska S.A., Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A. oraz PZU S.A.

Ubezpieczenie CARGO zapewnia ochronę przewożonego ładunku od momentu opuszczenia przez niego miejsca nadania do chwili dostarczenia do miejsca przeznaczenia, w tym również podczas załadunków, rozładunków i składowania. Podstawowe ubezpieczenie wynikające z OC Spedytora lub OC Przewoźnika, chronią towar tylko i wyłącznie od szkód powstałych z winy spedytora lub przewoźnika. Taka forma ubezpieczenia nie zapewnia dostatecznej ochrony, gdyż nie obejmuje wszystkich ryzyk wynikających z tytułu: ryzyk losowych, naturalnych właściwości towaru, kradzieży i napaści, awarii wspólnej, itp.

Wartość ubezpieczonego towaru, zgodnie z życzeniem Klienta, możemy powiększyć o koszty: transportu, ubezpieczenia, cła, podatku VAT oraz 10% zryczałtowanej marży handlowej. W ramach pakietu doradczego zapewniamy Państwu: zgłoszenie towaru do ubezpieczenia przy przyjęciu zlecenia spedycyjnego, prowadzenie w imieniu Klienta lub pomoc przy prowadzeniu postępowania likwidacyjnego, szybką wypłatę odszkodowania.

Inne produkty firmy
 • Logistyka

  Logistyka

  Planowanie transportu, optymalizacja dostaw, planowanie przechowywania, dystrybucja, doradztwo logistyczne.

 • Spedycja morska

  Spedycja morska

  Transporty całokontenerowe, drobnicowe; przewozy masowe, obsługa portowa jednostek ciężkich, dokumentacja transportowa.

 • Spedycja lądowa

  Spedycja lądowa

  Stałe linie drobnicowe; transporty: ekspresowe, całopojazdowe i częściowe, ponadgabarytowe i z ADR-em; monitoring przesyłek.

.P-CTU-736384304