INFORMATOR PRZEMYSŁOWY
Bezpośredni kontakt z firmami

Plomby barierowe, plastykowe, o stałej długości (Transposafe)

Plomby barierowe, plastykowe, o stałej długości Transposafe
  • Nowoczesne i skuteczne zabezpieczenia.

Szczegółowa informacja o produkcie Plomby barierowe, plastykowe, o stałej długości

PLOMBA (fr. plomb, z łac. plumbum = ołów) ołowiany krążek z odbitą pieczęcią umieszczony przy towarach jako znak fabryczny, dowód opłaconego cła; zakładany również w celu zabezpieczenia towarów, pomieszczeń, itp. przed naruszeniem, otworzeniem.
Słownik Wyrazów Obcych PWN

Definicja plomby, wg Transposafe Systems Polska, zgodna jest z powyższą tylko w części mówiącej o jej zastosowaniu, natomiast anachroniczny kształt i materiał, z którego produkowano plomby dotychczas, zastąpiony został przez kształty i materiały zaczerpnięte z pogranicza futurystycznych wyobrażeń o TOTALNYM ZABEZPIECZENIU! Rewolucja technologiczna schyłku XX stulecia umożliwiła nie tylko lot człowieka w kosmos, ale również zmianę kształtu i właściwości tak prozaicznych przedmiotów, jakimi są stosowane na szeroką skalę zwyczajne plomby.
Inne produkty firmy

.P-CTU-736384564