INFORMATOR PRZEMYSŁOWY
Bezpośredni kontakt z firmami

Trawersy

  • Przesuwnica

    Przesuwnica

    Wykorzystywana do załadunku i rozładunku belek, wykorzystywana głównie w trasnporcie w malarniach.

.CP-CTU-736384218