Używamy własnych plików cookie oraz stron trzecich, aby zwiększyć korzyści dla klienta i ulepszyć doświadczenie korzystania ze strony. Nawigowanie po stronie rozumiemy jako wyrażenie zgody na ich wykorzystanie. Aby uzyskać więcej informacji, proszę sprawdzić naszą politykę cookies

Zaimplementowane rozwiązania pozwoliły zoptymalizować wiele procesów biznesowych, zredukować koszty oraz lepiej kontrolować działanie wszystkich punktów sprzedaży.

Uruchomione programy Asseco WAPRO wsparły takie obszary działania firmy Dombal jak sprzedaż i magazyn, finanse i księgowość oraz kadry i płace. Wśród zainstalowanych aplikacji znalazły się: działający w modelu pracy terminalowej system Sprzedaż i magazyn WF-Mag, program Finanse i księgowość WF-FaKir oraz aplikacja Kadry i płace WF-GANG. Ponadto w ramach rozwiązania magazynowo- sprzedażowego wdrożone zostały funkcje umożliwiające tworzenie zaawansowanych raportów (tzw. Crystal Reports), które pozwalają na dogłębną analizę danych zgromadzonych w systemie WF-Mag.

Dzięki wdrożeniu oprogramowania Asseco WAPRO firma Dombal ujednoliciła kluczowe procesy związane z zarządzaniem swoją siecią sklepów. Oprogramowanie umożliwiło scentralizowane zarządzanie każdym punktem handlowym. Pozwoliło to zredukować ilość błędów popełnianych przez użytkowników przy wykonywaniu pracy ręcznie, przy jednoczesnym dostępie każdego pracownika do wszystkich informacji sprzedażowych i magazynowych.

Automatyzacja procesów biznesowych pozwoliła na optymalizację czasu obsługi każdego punktu sprzedaży oraz dała możliwość szybkiego i skutecznego reagowania na wszystkie aspekty handlowe w dowolnej placówce, niezależnie od jej lokalizacji. Możliwość kontroli i raportowania w korzystny sposób wpłynęła na optymalizację kosztów. Zwiększono możliwości kontrolowania i raportowania procesów handlowych, zarządzania dostawami, zamówieniami oraz uprawnieniami pracowników. W konsekwencji poprawiła się więc jakość bieżącej działalności spółki, zmniejszyły się koszty operacyjne i zwiększyła sprzedaż.

"Zdecydowaliśmy się na oprogramowanie Asseco WAPRO ze względu na jego nowoczesną architekturę, możliwość działania aplikacji magazynowej w trybie pracy terminalowej oraz dużą elastyczność systemów. Istotnym czynnikiem było także otrzymanie profesjonalnego wsparcia i kompleksowej obsługi zarówno w zakresie analizy przedwdrożeniowej, procesu implementacji oraz bieżącej obsługi zainstalowanych rozwiązań" - powiedział Grzegorz Kowalczyk, właściciel firmy Dombal.

Asseco Business Solutions S.A. dostarcza nowoczesne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw. Kompleksowa oferta firmy obejmuje zintegrowane systemy ERP wspomagające procesy biznesowe w średnich oraz dużych przedsiębiorstwach, komplet aplikacji do zarządzania małą firmą, zaawansowany program wspierający pracę w obszarze HR, platformę wymiany danych handlowych oraz aplikację do pełnej obsługi działalności biznesowej podmiotów świadczących usługi faktoringowe. Ponadto, oferowane przez spółkę systemy mobilne to jedne z najbardziej popularnych programów klasy SFA w Europie. Asseco BS wdraża swoje rozwiązania zarówno w kraju, jak i za granicą, m.in.: w Portugalii, Francji, Grecji, Irlandii, Czechach, Słowacji, na Litwie oraz na Węgrzech. Firma posiada biura w kilkunastu miastach Polski, zatrudniając ok. 650 specjalistów oraz posiada rozbudowaną sieć partnerów handlowych na terenie całego kraju. Partnerami technologicznymi i biznesowymi Asseco BS są największe światowe koncerny, m.in.: Oracle, Microsoft, HP czy IBM. Asseco Business Solutions S.A. jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółka należy do Grupy Kapitałowej Asseco, będącej jednym z największych dostawców oprogramowania własnego w Europie. Więcej informacji na stronie na stronie internetowej firmy Asseco BS.

Oprogramowanie Asseco WAPRO to komplet programów do zarządzania małą i średnią firmą, wspierający pracę działów sprzedaży, księgowości, kadr oraz pracowników mobilnych. Oprogramowanie jest dedykowane zarówno dla małych jednoosobowych firm, jaki spółek posiadających wiele sklepów i oddziałów na terenie całego kraju. Systemy można wykorzystać w firmach o różnym profilu działalności, operujących w różnych branżach. Oprogramowanie cechuje prosta instalacja, łatwa konfiguracja oraz intuicyjna obsługa. Programy Asseco WAPRO dostępne są w liniach produktowych przeznaczonych dla różnej wielkości przedsiębiorstw. Więcej informacji na stronie na stronie internetowej firmy Asseco BS.

Dombal jest firmą handlowo-usługowo -produkcyjną. Przez ostatnie kilkanaście lat firma wyspecjalizowała się w handlu drewnem profilowanym takim jak deski tarasowe, deski elewacyjne, drewno klejone oraz szeroko pojęte zewnętrzne drewno ogrodowe, w tym ogrodzenia - płoty i panele - oraz ogrodowe zabawki drewniane. Dombal oferuje także farby, oleje i impregnaty do sprzedawanego przez siebie drewna oraz różnego rodzaju elementy łączne - w tym wkręty, kotwy i kątowniki. Odrębny dział firmy Dombal - dział PMO (Park Miasto Osiedle) to producent małej architektury miejskiej. PMO zajmuje się projektowaniem i produkcją mebli miejskich - ławek, koszy ulicznych, słupków parkingowych oraz innych elementów stosowanych w przestrzeni miejskiej. Więcej informacji na stronie internetowej firmy Dombal.