Polityka prywatności

Poniższa Polityka prywatności ma na celu poinformować w jaki sposób zdobywamy, traktujemy i ochraniamy informacje o charakterze prywatnym, które otrzymujemy drogą internetową poprzez stronę internetową oraz jakąkolwiek inna drogą – telefoniczną, mailową bądź listownie.

Zasięg polityki prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy danych osobowych dostarczanych przez naszych klientów, dostawców, osoby żądające informacji oraz, generalnie, danych dostarczanych przez strony trzecie w przypadkach, gdy są one niezbędne do rozwoju naszej działalności i zawsze, gdy jest to zalegalizowane do przetwarzania danych przez MECALUX.

Strona odpowiedzialna

MECALUX Sp. z o.o., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 74934, NIP: 726-22-93-260, wysokość kapitału zakładowego 73 381 000,00 zł.

Telefon: 0048 32 331 69 66

Email: ochrona.danych@mecalux.com

BDO: 000007955

Informacje, które zbieramy

Gromadzimy Twoje osobiste dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail lub nazwę użytkownika w sekcjach strony internetowej, które tego wymagają, gdy żądasz informacji, subskrybujesz biuletyn LogismarketNews, zamawiasz nasze usługi, rejestrujesz się jako użytkownika i każdorazowo, gdy jest to konieczne do utrzymania relacji handlowych z MECALUX.

W przypadku zakupów dokonywanych za pośrednictwem Internetu, dane bankowe, które mogą zostać przekazane, zostaną przesłane bezpośrednio do instytucji bankowej poprzez odpowiednią bramkę płatniczą; w związku z tym dane dotyczące Państwa karty debetowej lub kredytowej nie będą dostępne ani przechowywane przez MECALUX. Dane dotyczące informacji handlowych są również przechowywane, podobnie jak dane ekonomiczne i finansowe w przypadku klientów i dostawców oraz w przypadkach, w których jest to niezbędne do rozwoju działalności handlowej MECALUX. Dane bankowe będą przekazywane bezpośrednio do banku za pośrednictwem odpowiedniej „bramki płatniczej”, więc MECALUX nie będzie uzyskiwał dostępu do danych związanych z kartą debetową ani kredytową i nie będzie ich przechowywał.

Informacje, które zbieramy automatycznie

Adresy IP, które MECALUX otrzymuje od wszystkich użytkowników sieci, ponieważ te adresy IP są wysyłane automatycznie przez ich przeglądarki, zawsze gdy zażądają dostępu do sieci, mogą być przechowywane przez MECALUX w celach wewnętrznych, takich jak zapewnienie jakości relacji w Internecie, zachowania bezpieczeństwa, pomiaru liczby odwiedzin i poznania najczęściej odwiedzanych sekcji internetowych. Te informacje nie identyfikują użytkowników Internetu. Możemy zbierać te informacje za pomocą plików cookie, zgodnie z opisem przedstawionym w sekcji Polityka dotycząca plików cookie.

Cel przetwarzania twoich danych

Dane osobowe nam udostępnione pozwalają:

  • spełnić Twoje prośby dotyczące informacji i wizyt;
  • zarządzać relacjami biznesowymi;
  • skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej;
  • wysyłać użytkownikowi komunikaty handlowe pocztą i pocztą elektroniczną, aby poinformować o naszych produktach i usługach, ofertach i promocjach, jeśli wyraziłeś na to zgodę;
  • przeprowadzać ankiety na temat naszych produktów i usług, aby poznać Twoje doświadczenia z MECALUX i zaoferować lepszą obsługę i uwagę;
  • zapewniać wsparcie online w celu spełnienia próśb dotyczących pomocy technicznej lub w celu informacyjnym.

Jeśli jesteś kandydatem do pracy, Twoje dane mogą być użyte aby:

  • przeprowadzić procesy doboru personelu;
  • informować o wolnych miejscach pracy do pracy;
  • uzyskać odniesienie do osób lub firm, w których świadczysz swoje usługi;

Czas przechowywania Twoich danych

W przypadku, gdy użytkownik zażąda informacji o naszych produktach i usługach dane będą przechowywane przez czas niezbędny do informowania o nich.

Jeśli poprosisz o pomoc techniczną lub informacje online, Twoje dane będą przechowywane, aby spełnić Twoją prośbę, w celu zarządzania relacjami handlowymi i wypełnienia zobowiązań prawnych.

Jeśli utrzymujesz stosunki handlowe z firmą MECALUX, dane przekazywane w tym celu będą przechowywane tak długo, jak długo utrzymywane będą stosunki handlowe oraz przez okres niezbędny do spełnienia bieżących zobowiązań rachunkowych i podatkowych lub dochodzenia roszczeń.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesłania ankiet o naszych produktach i usługach w celu poznania twoich doświadczeń z MECALUX i zaoferowania lepszej obsługi i serwisu. Będą wówczas przekazywane przez okres wymagany do tego, by zweryfikować Twoje zadowolenie z usług firmy MECALUX.

W przypadku, gdy wyrażasz zgodę na otrzymywanie reklam pocztą i pocztą elektroniczną, Twoje dane będą przechowywane do momentu, w którym poinformujesz nas, że chcesz zrezygnować z subskrypcji.

Jeśli jesteś kandydatem do pracy, dane przekazane w celu rekrutacyjnym zostaną zachowane do momentu zatrudnienia lub do momentu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu w ciągu jednego (1) roku, Twoje dane zostaną usunięte po upływie tego okresu. W przypadku zatrudnienia na danym stanowisku dane będą przechowywane przez cały okres obowiązywania stosunku pracy oraz w okresie wymaganym prawem po ustaniu zatrudnienia.

Zgoda do przetwarzania Twoich danych

Firma MECALUX jest upoważniona do przetwarzania Twoich danych w celu wysyłania żądanych informacji i świadczenia zakontraktowanych usług w celu wykonania odpowiednich usług lub na wniosek zainteresowanego przed zawarciem umowy.

MECALUX ma prawo do wysyłania informacji handlowych o swoich produktach, usługach, ofertach i promocjach w przypadku, gdy wyraziłeś na to zgodę.

W ten sam sposób MECALUX ma prawnie usprawiedliwiony interes w przeprowadzaniu ankiet, których celem jest poprawa obsługi klienta.

MECALUX ma prawo przetwarzać Twoje dane w procesie selekcji na podstawie zgody, którą udzieliłeś.

W każdym przypadku masz prawo odwołać udzieloną zgodę, bez zachowania mocy wstecznej, w dowolnym momencie.

Odbiorcy, którym mogą być przekazywane Twoje dane

Twoje dane mogą zostać przekazane naszej spółce macierzystej, MECALUX, SA, innym firmom grupy MECALUX oraz naszym partnerom handlowym na terenie Unii Europejskiej, a także w pozostałym zakresie do innych krajów, gdy jest to bezwzględnie konieczne i tylko w celu spełnienia Twoich żądań. Możesz sprawdzić dane spółek Grupy na naszej stronie internetowej: https://www.mecalux.pl/centrale-hiszpania.

Ochrona danych

Do korzystania z niektórych usług lub usług oferowanych za pośrednictwem naszych stron internetowych może być konieczne utworzenie konta i konfiguracja hasła. W takim przypadku Twoim obowiązkiem jest zachowanie poufności haseł. Uznajemy, że każda osoba uzyskująca dostęp do Twojego konta z Twoim hasłem jest do tego upoważniona i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za nieautoryzowany dostęp ani za szkody, które mogą być w skutek tego spowodowane. W przypadku, gdy dowiesz się o nieuprawnionym użyciu konta i hasła lub o jakimkolwiek innym problemie związanym z bezpieczeństwem konta, należy zmienić hasło i natychmiast nas o tym poinformować.

Informujemy, że firma MECALUX wdrożyła niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

Twoje prawa do ochrony danych osobowych i sposób ich wykorzystania

Masz prawo dostępu do twoich danych osobowych, poprawienia niedokładnych danych lub zażądania ich usunięcia, gdy nie są już potrzebne, a także do sprzeciwienia się przetwarzaniu Twoich danych i zażądania ich przeniesienia. W pewnych okolicznościach możesz wnosić o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące któregokolwiek z aspektów naszej Polityki prywatności lub chcesz skorzystać z wymienionych tu praw, możesz wysłać list do MECALUX Sp. z o.o., ul. L. Wyczółkowskiego 125, 44-109 Gliwice, NIP: 726-22-93-260 lub wiadomość e-mail na adres ochrona.danych@mecalux.com ze wskazaniem „Ochrona danych”.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki prywatności i wykonywania swoich praw w zakresie ochrony danych, będziemy wdzięczni za powiadomienie nas o tym na adres ochrona.danych@mecalux.com. Jeśli uważasz, że naruszono Twoje prawa do ochrony, możesz złożyć reklamację do właściwego organu nadzorczego w dziedzinie ochrony danych osobowych.

Moc prawna i modyfikacja Polityki prywatności

Polityka Prywatności jest zgodna z Ogólnym Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych i obowiązuje od daty jej opublikowania. MECALUX może modyfikować Politykę Prywatności; każda nowa wersja zostanie opublikowana na tej stronie.

Data ostatniej aktualizacji: maj 2022.