Newslettera

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mecalux Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Wyczółkowskiego 125, 44-109 Gliwice, ochrona.danych@mecalux.com („Administrator”).
  2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z:

-        dostarczaniem Pani/Panu na Pani/Pana prośbę newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dot. przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną; 

-        realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym marketing towarów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, podmioty z grupy Mecalux oraz podwykonawcy Administratora wykonujący usługi na jego rzecz.
  2. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do momentu zgłoszenia sprzeciwu / wycofania zgody.
  3. Ma Pani / Pan prawo żądania dostępu do Pani / Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
  5. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody / zgłoszenia sprzeciwu w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem / zgłoszeniem sprzeciwu.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości zamówienia newslettera.