Polityka plików cookie

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie stanowi integralną część informacji prawnych i polityki prywatności dla witryny internetowej www.logismarket.pl ((zwanej dalej „witryna”). Klikniecie „Akceptuj wszystkie pliki cookie” oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie wszystkich plików cookie. Użytkownik może zarządzać swoimi ustawieniami plików cookie, klikając „Ustawienia plików cookie”, lub odrzucić je, klikając „Odrzucenie wszystkich”, jednakże w przypadku akceptacji tylko niektórych rodzajów plików cookie lub całkowitego ich odrzucenia korzystanie z witryny może być utrudnione, a niektóre jej funkcjonalności mogą być niedostępne lub działać jedynie w ograniczonym zakresie.

Spółka MECALUX Sp. z o.o. (zwana dalej „MECALUX”), informuje, że używa plików cookie lub innych plików o podobnych funkcjach (zwanych dalej „pliki cookie”) w celu ułatwienia korzystania z witryny. W związku z tym MECALUX udostępnia użytkownikom wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z witryny, wyjaśniające, czym są pliki cookie, jakie rodzaje plików cookie są wykorzystywane w witrynie oraz jak można skonfigurować obsługę plików cookie, wyłączyć obsługę plików cookie po ich akceptacji oraz odrzucić je.

W przypadku gdy korzystanie z plików cookie wiąże się z gromadzeniem danych osobowych, informujemy, że MECALUX jest dostawcą usług związanych z plikami cookie oraz podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych (administratorem danych osobowych) pozyskanych za pośrednictwem plików cookie własnych i zewnętrznych (należących do innych podmiotów). Jako administrator danych osobowych pozyskanych z wykorzystaniem plików cookie MECALUX decyduje o celu, treści i sposobie przetwarzania tak pozyskanych informacji.

1. Co to sa pliki cookies?

Cookie to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika w momencie, kiedy korzysta on z witryny. Ich głównym celem jest rozpoznawanie użytkownika za każdym razem, gdy odwiedza on witrynę, dzięki czemu witryna zapewnia użytkownikowi lepszą jakość i większą użyteczność oferowanych przez nią usług i funkcjonalności.

Pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania Internetu. Nie powodują one żadnych uszkodzeń urządzenia użytkownika, a ich włączenie w ustawieniach przeglądarki może pomóc w zidentyfikowaniu i rozwiązaniu ewentualnych błędów w funkcjonowaniu witryny.

Niniejsza witryna korzysta z plików cookie i/lub podobnych technologii, które pozyskują i przechowują informacje podczas jej przeglądania. Technologie te mogą być wykorzystywane do bardzo różnych celów, takich jak rozpoznanie użytkownika, uzyskanie informacji na temat jego zwyczajów i preferencji związanych z korzystaniem z witryny oraz spersonalizowanie sposobu wyświetlania treści. Poniżej zostały opisane konkretne zastosowania tych technologii.

2. Rodzaje i przeznaczenie plików cookies wykorzystywanych w witrynie

Po wyświetleniu witryny użytkownik decyduje, jakie pliki cookie akceptuje na swoim urządzeniu, z wyjątkiem plików cookie, które są absolutnie niezbędne do korzystania z witryny i które pozostaną aktywne.

MECALUX wykorzystuje pliki cookie własne oraz zewnętrzne do celów wskazanych w panelu ustawień plików cookie (Centrum ustawień ochrony prywatności) niniejszej witryny. Jeśli w przyszłości MECALUX będzie korzystać z innych plików cookie w celu zapewnienia większej liczby usług i ich lepszej jakości, zobowiązany jest poinformować o tym użytkownika.

Pliki cookies wlasne

Pliki cookie własne są to pliki cookie wysyłane na urządzenie użytkownika z urządzenia lub domeny, którymi zarządza MECALUX i z których świadczona jest usługa zadana przez użytkownika.

Pliki cookies zewnetrzne

Pliki cookie zewnętrzne są to pliki cookie wysyłane na urządzenie użytkownika z urządzenia lub domeny, którymi nie zarządza MECALUX, lecz inny podmiot, który przetwarza dane pozyskane z wykorzystaniem plików cookie.

3. Zgoda oraz odmowa i wycofanie zgody na wykorzystywanie plików cookies oraz usuniecie plików cookies

Zgoda na wykorzystywanie plików cookies

Informujemy, że kliknięcie „Zaakceptuj wszystkie pliki cookie” oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie wszystkich plików cookie. Użytkownik może zarządzać zgodami na wykorzystywanie plików cookie – w tym celu należy kliknąć „Ustawienia plików cookie”.

Informujemy, że witryna jest dostępna bez konieczności akceptowania plików cookie, jednakże wyłączenie ich obsługi może utrudnić korzystanie z niej, uniemożliwiając korzystanie z niektórych jej funkcjonalności.

Odmowa wykorzystywania plików cookie

Istnieje możliwość odmowy wykorzystywania plików cookie – w tym celu należy kliknąć „Odrzuć wszystkie” z wyjątkiem plików cookie, które są absolutnie niezbędne do korzystania z witryny i które pozostaną aktywne.

Wycofanie zgody na wykorzystywanie plików cookies

Użytkownik może wyłączyć obsługę dowolnego rodzaju plików cookie, z wyjątkiem plików cookie, które są absolutnie niezbędne do korzystania z witryny i które pozostaną aktywne, zgodnie ze swoimi preferencjami. Aby to zrobic, nalezy przycisk:

Ustawienia przeglądarki użytkownika uniemożliwiające instalowanie plików cookie

Użytkownik może również włączyć lub wyłączyć obsługę plików cookie, a także wyczyścić historie przeglądania (w tym pliki cookie) w swojej przeglądarce. W tym celu należy zapoznać się z opcjami i instrukcjami dostępnymi w swojej przeglądarce. Ponadto należy pamiętać, że jeśli użytkownik akceptuje pliki cookie zewnętrzne, należy je usunąć z menu opcji swojej przeglądarki.

Poniższe informacje są dostarczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, tak aby użytkownik miał możliwość zastosowania w przeglądarce internetowej ustawień plików cookie zapewniających prywatność i bezpieczeństwo podczas korzystania z witryny. W tym celu udostępniamy informacje i linki do oficjalnych stron pomocy technicznej głównych przeglądarek, dzięki czemu użytkownik może wybrać, czy wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookie.

Użytkownik może zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki lub ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała, kiedy jakiś serwer będzie chciał zapisać plik cookie:

4. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

MECALUX może zlecać usługi dostawcom z państw trzecich, czyli spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dostawcy ci zobowiązani są stosować niezbędne gwarancje i zabezpieczenia w celu zachowania prywatności użytkowników witryny. Stosowanie tych gwarancji i zabezpieczeń ocenia Komisja Europejska w drodze decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, a także może ono wynikać z innych regulacji.

5. Profilowanie prowadzace do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywolujacych skutki prawne wobec uzytkownika lub w podobny sposób znaczaco na niego wplywajacych

Pliki cookies, o których wyzej mowa, nie sa wykorzystywane do profilowania prowadzacego do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywolujacych skutki prawne wobec uzytkownika lub w podobny sposób znaczaco na niego wplywajacych.

6. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe pozyskane z wykorzystaniem plików cookie będą przechowywane przez okres wskazany w panelu ustawień plików cookie, a po upływie tego okresu – przez ustawowo określony czas niezbędny do upływu terminu przedawnienia roszczeń w zależności od celów przechowywania tychże danych.

7. Prawa uzytkownika witryny

W celu wycofania zgody na wykorzystywanie plików cookie i/lub skorzystania z praw dotyczących danych osobowych – dostępu, sprostowania, usunięcia, przeniesienia, sprzeciwu i ograniczenia przetwarzania – użytkownik może się skontaktować ze spółką MECALUX Sp. z o.o., ul. L. Wyczółkowskiego 125, 44-109 Gliwice, NIP: 726-22-93-260, załączając kserokopie swojego dowodu osobistego, lub mailowo, pod adresem: data.protection@mecalux.com, wpisując w temacie wiadomości „Ochrona danych osobowych”.

W przypadku gdy uzytkownik uzna, ze jego prawa w zakresie ochrony danych osobowych zostaly naruszone, moze wniesc skarge do wlasciwego organu nadzorczego.

Informacje dotyczace praw przyslugujacych uzytkownikowi i sposobu korzystania z nich dostepne sa w polityce prywatnosci.

Data ostatniej aktualizacji: czerwiec 2021