Informacja prawna - należy obowiązkowo przeczytać

Nota prawna (przeczytanie obowiazkowe)

Niniejsza nota zawiera zasady i warunki witryny wskazane ponizej.

Dostep i korzystanie z witryny

Strona internetowa jest dostepna jest w domenie www.mecalux.pl oraz przez inne domeny, które moga do niej przekierowywac. Dane identyfikacyjne MECALUX Sp. z o.o., dalej "MECALUX", znajduja sie na koncu niniejszej noty prawnej. Celem witryny jest dostarczenie informacji o produktach, uslugach, dzialaniach i sektorach, w które zaangazowana jest jednostka MECALUX lub jej grupa korporacyjna. Podobnie, moze ona umozliwiac elektroniczny zakup produktów, subskrypcje publikacji MECALUX oraz dostep do stron internetowych innych jednostek przez hiperlacza.

Korzystanie z witryny okresla status uzytkownika, dalej “uzytkownika” i zaklada jego swobodnie i swiadomie wyrazona zgode na wszystkie warunki zawarte na stronie w wersji podczas dostepu, na jego wylaczna odpowiedzialnosc. Jest wiec zalecane aby przed rozpoczeciem korzystania z witryny uzytkownik przeczytal te warunki, Polityke Prywatnosci, Polityke Cookies oraz inne, które moga pojawic sie na stronie. W razie watpliwosci, mozesz skontaktowac sie pod adresem ochrona.danych@mecalux.com, gdzie zostanie zapewniona opinia odnosnie wszelkich klauzul, które sa zawarte w notach prawnych na stronie. Jezeli nie zgadzasz sie z warunkami witryny, nie powinienes jej uzywac ani uzyskiwac do niej dostepu.

Uzytkownik musi uwaznie i dokladnie przeczytac warunki witryny za kazdym razem, gdy zdecyduje sie uzyskac do niej dostep, gdyz wspomniane warunki moga podlegac zmianie.

Tresci, które mozna przegladac, sa skierowane do jednostek i/lub firm, które sa zainteresowane produktami badz uslugami oferowanymi przez MECALUX. W przypadkach gdy wymagane sa oferty cenowe, beda one wypelniane przez odpowiednie formularze, podobnie oferty cenowe które MECALUX moze przedstawic beda dostepne na stronie internetowej, co nie pociaga za soba powstania zadnego stosunku umownego, tj. oferta bedzie wydawana jedynie w celach informacyjnych bez zwiazania stron przez samo jej wydanie lub otrzymanie, co pod zadnym warunkiem nie moze byc uwazane za umowe wstepna lub umowe przedwstepna sprzedazy, ani tez nie rozpocznie postepowania majacego na celu zawarcie umowy droga elektroniczna.

Dane, które moga byc gromadzone przez witryne beda przetwarzane zgodnie z Polityka Prywatnosci.

Do góry

Zawartosc strony internetowej

MECALUX zamieszcza na stronie informacje dla uzytkownika przy zalozeniu, ze pomimo nalezytej starannosci przy ich przygotowaniu, moga zawierac one niescislosci i bledy typograficzne.

W konsekwencji, uzytkownik odwiedzajac strone przyjmuje, rozumie i potwierdza, ze zawarte dane i informacje moga zawierac bledy, niescislosci lub byc nieaktualne. W zwiazku z tym, uzytkownik nie powinien wykorzystywac wspomnianych danych i informacji do podejmowania decyzji, które moga miec dla niego badz osób trzecich skutek gospodarczy lub o innym charakterze, bez uprzedniego porównania ich z wlasnymi kryteriami, na wlasna wylaczna odpowiedzialnoscia za odpowiednie rezultaty. Niezaleznie od powyzszego, na potrzeby zawierania umów droga elektroniczna, kwestia ta podlega w kazdym przypadku odpowiednim postanowieniom warunków umownych.

Uzytkownik zgadza sie korzystac z witryny zgodnie z prawem, ogólnie akceptowana moralnoscia i porzadkiem publicznym oraz przyzwoitoscia, powstrzymujac sie od uzywania strony do celów szkodzacych wizerunkowi i prawom MECALUX, firm z jego grupy korporacyjnej i jego wspólpracowników. Podobnie, uzytkownik powinien powstrzymac sie od wszelkich dzialan, które moga spowodowac uszkodzenie lub utrudnienia w normalnym dzialaniu witryny.

Wedle wlasnego uznania, MECALUX zastrzega sobie prawo do aktualizowania zawartosci strony, usuwania, ograniczania i zapobiegania dostepu do nich na czas okreslony lub trwale, a takze zastrzega sobie prawo do modyfikacji w dowolnym momencie prezentacji, konfiguracji i lokalizacji, nie gwarantujac dostepnosci ani ciaglego dzialania strony i innych witryn, do których zawiera linki.

Do góry

Zawieranie umów droga elektroniczna

MECALUX oferuje produkty, które moga zostac zakupione elektroniczne przez strone lub lacza, które udostepnia MECALUX, zgodnie z zawartymi w nich zasadami i warunkami. Produkty te moga byc sprzedawane przez MECALUX, jego grupe korporacyjna lub autoryzowanych partnerów.

Do góry

Prawa wlasnosci intelektualnej

Calosc (tj. zbiór, uklad i organizacja) zawartosci strony jest wylaczna wlasnoscia MECALUX S.A., spólki macierzystej Grupy Mecalux.

Wszelka zawartosc strony, w tym (lecz nie wylacznie) teksty, grafiki, logo, ikony przycisków, bazy danych, obrazy, pliki tekstowe, audio, video, oprogramowanie, jak rórniez prawa wlasnosci przemyslowej, takie jak znaki towarowe i nazwy handlowe, sa wlasnoscia MECALUX S.A. i jego grupyspólek, jego wspólpracowników, dostawców tresci i aplikacji lub ich odpowiednich licencjodawców.

Wyzej wymienione prawa wlasnosci intelektualnej i przemyslowej sa chronione przez krajowe i miedzynarodowe przepisy dotyczace wlasnosci intelektualnej i przemyslowej.

Reprodukcja, modyfikowanie, powielanie, wykorzystanie, dystrybucja, sprzedaz, publikowanie lub jakiekolwiek inne uzycie informacji zawartych na tej stronie, wlaczajac w to jej design, konfiguracje i uklad, bez upowaznienia MECALUX S.A. stanowic bedzie naruszenie obowiazujacych przepisów prawa dotyczacych wlasnosci intelektualnej, w zwiazku z czym MECALUX lub kazda z firm nalezacych do grupy korporacyjnej bedzie mogla podjac kroki prawne i domagac sie odszkodowania za wszelkie powstale szkody.

Umieszczenie informacji lub zawartosci na niniejszej stronie nie oznacza zrzeczenia sie jakichkolwiek praw przez MECALUX S.A., ani zadna z firm z jego grupy korporacyjnej, przeniesienia praw, udzielenia licencji ani calkowitej lub czesciowej cesji praw wywodzacych sie z wlasnosci intelektualnej lub przemyslowej.

W celu wykorzystania któregokolwiek z wspomnianych wyzej praw i aby stworzyc lacze do niniejszej strony przez dowolna domene, wymaga sie uzyskania uprzedniej pisemnej zgody MECALUX S.A.

Do góry

Konta, hasla i bezpieczenstwo

Aby uzyc pewnych funkcji lub uslug oferowanych przez strone, moze byc wymagane utworzenie konta oraz ustawienie hasla. Uzytkownik bedzie odpowiedzialny za zachowanie poufnosci informacji o koncie, hasle i wszelkiej aktywnosci lub dostepie przy wykorzystaniu tych danych. Uzytkownik musi niezwlocznie zawiadomic MECALUX w razie powziecia informacji o bezprawnym uzyciu konta i hasla lub wszelkich innych problemach dotyczacych ich bezpieczenstwa; w kazdym wymienionym wyzej przypadku uzytkownik bedzie odpowiedzialmy za straty poniesione przez MECALUX, kazda z firm z jej grupy korporacyjnej lub innych uzytkowników strony.

Osoby inne niz uprawnieni uzytkownicy nie moga uzywac hasla lub konta przyznanego przez MECALUX bez wyrazonej przez MECALUX zgody.

W zadnym wypadku MECALUX lub jakakolwiek firma z jej grupy kapitalowej nie beda odpowiedzialne za straty lub szkody powstale w wyniku naruszenia tych obowiazków.

Do góry

Zrzeczenie sie odpowiedzialnosci

Niniejsza strona zostala przygotowana przez MECALUX S.A. w dobrej wierze, dla uzytku firm z jej grupy korporacyjnej, z informacjami z wewnetrznych i zewnetrznych legalnych zródel, przedstawia je uzytkownikom w aktualnej postaci i moze zawierac niescislosci lub bledy typograficzne.

W zadnym wypadku MECALUX lub jakakolwiek firma z jej grupy kapitalowej nie beda odpowiedzialne za straty lub szkody wynikajace z:

  • (i) informacji, zawartosci, oprogramowania, materialów lub produktów zawartych na stronie lub na których oparte jest jej dzialanie;
  • (ii) zawartosci lub uslug dostarczanych przez strony osób trzecich, w przypadkach gdy ta strona zawiera hiperlacza, które pozwalaja uzytkownikom na dostep do innych witryn, zarzadzanych wedlug wlasnej polityki prywatnosci i noty prawnej;
  • (iii) zaklócenia uslug wplywajacych na te strone;
  • (iv) braku prawdziwosci, aktualizacji i/lub niedokladnosci danych lub informacji wszelkiej natury (calkowitej lub czesciowej);
  • (v) wszelkie bledy lub braki bezpieczenstwa mogace wynikac z uzycia przez uzytkownika przestarzalej lub niezabezpieczonej wersji przegladarki, a takze aktywacji urzadzenia pamieci masowej dla kluczy lub kodów identyfikacji uzytkownika w przegladarce badz z uszkodzen, bledów lub niescislosci, które moga wynikac z jej nieprawidlowego dzialania.

W celu redukcji ryzyka wirusowego na stronie, MECALUX S.A. uzywa programów do detekcji wirusów celem kontroli wszelkich wprowadzanych na nia zawartosci. Jednakze, nie gwarantuje to braku wirusów ani elementów wprowadzonych przez osoby trzecie. MECALUX i firmy z jej grupy korporacyjnej nie beda zatem w zadnym wypadku odpowiedzialne za wszelkie szkody, które moga wynikac z obecnosci wirusów lub innych elementów, które moga powodowac zmiany w systemie badz plikach uzytkownika.

W zadnym przypadku MECALUX i firmy z jej grupy kapitalowej nie beda odpowiedzialne w sytuacji, gdy nieupowazniona strona trzecia dokona w jakikolwiek sposób reprodukcji, modyfikacji, kopiowania, wykorzystania, dystrubycji, sprzedazy, publikacji lub innego uzytku z obrazów lub produkcji audio-wizualnych ich klientów oraz ich wlasnosci przemyslowej i intelektualnej, które moga pojawic sie na stronie.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za wszelkiego rodzaju szkody spowodowane bezposrednio lub posrednio przez naruszenie warunków okreslonych na stronie.

Do góry

Odpowiednie prawo i jurysdykcja

Niniejsze warunki podlegaja prawu polskiemu. Uzytkownicy wyraznie potwierdzaja, ze to polskie prawo reguluje stosunki wynikajace z dostepu do witryny.

Niezaleznie od powyzszego, strony powinny kierowac wszelkie spory wynikajace z interpretacji, zastosowania i zgodnosci z prawem niniejszego kontraktu do sadu siedziby klienta, chyba ze klient prowadzi dzialalnosc gospodarcza lub jest osoba prawna, w którym to przypadku sadem wlasciwym beda sady miejscowo wlasciwie dla MECALUX Sp. z o.o.

Do góry

Mecalux Sp. z o.o.
NIP: 726-22-93-260
ul. Leona Wyczólkowskiego 125, 44-109 Gliwice
ochrona.danych@mecalux.com

Tel. +48 32 331 69 66 (0)
Fax +48 32 331 69 67

zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 74934 wysokosc kapitalu zakladowego 73 381 000,00 zl

Data aktualizacji Noty prawnej: maj 2018.