Używamy własnych plików cookie oraz stron trzecich, aby zwiększyć korzyści dla klienta i ulepszyć doświadczenie korzystania ze strony. Nawigowanie po stronie rozumiemy jako wyrażenie zgody na ich wykorzystanie. Aby uzyskać więcej informacji, proszę sprawdzić naszą politykę cookies

Trzy dekady to dla firmy niewiele. Jeśli jednak wywarła ona znaczący wpływ na kształt rynku, to może twierdzić nie bez dumy: ?Natura zapewnia najlepszą ochronę. W przemyśle jesteśmy MY". W styczniu trafia do klientów nowy katalog główny DENIOS, jak zwykle zawierający wiele nowości i aktualnych informacji nt. bezpiecznego obchodzenia się z materiałami niebezpiecznymi.

Katalog 2016

Długie lata doświadczeń to duża liczba produktów. Ale katalog główny DENIOS zawsze był czymś więcej, niż tylko katalogiem wysyłkowym. Nie inaczej jest w wydaniu 2016. Duża liczba stron specjalnych zapewnia wszystkie niezbędne informacje na temat konkretnych zagadnień, takich jak europejskie normy dla przeciwpożarowych szaf bezpieczeństwa i na materiały niebezpieczne (PN - EN 14470-1), albo pomoc w wyborze właściwego spoiwa wśród produktów. W sumie po 30 latach, katalog DENIOS jest teraz bardziej niż kiedykolwiek przedtem prawdziwym kompendium wiedzy związanej z bhp i ochroną środowiska.

Natura zapewnia najlepszą ochronę

Zasoby naturalne są najwyższym dobrem i już w codziennej pracy trzeba myśleć o ich ochronie. DENIOS żyje tym na co dzień, wraz ze swoimi klientami i partnerami biznesowymi. Współpraca ta owocuje co roku nowymi produktami.

O DENIOS

DENIOS to światowy specjalista w dziedzinie ochrony pracy i środowiska w rzemiośle i przemyśle. Magazyny materiałów niebezpiecznych oraz produkty z zakresu bhp wspomagają naszych klientów w realizowaniu ich obowiązków, jako przedsiębiorców. Każdy produkt w DENIOS - od najmniejszego rozwiązania do wielkiego magazynu - powstaje we własnych zakładach produkcyjnych, jest certyfikowany zgodnie z międzynarodowymi normami i spełnia wszelkie wymogi prawne. Wszystkie produkty, wyczerpujące informacje nt. składowania materiałów niebezpiecznych i manipulowania nimi oraz najważniejsze przepisy prawa można znaleźć w obszernym portalu internetowym pod adresem strony internetowej Denios.