INFORMATOR PRZEMYSŁOWY
Bezpośredni kontakt z firmami

Bezpieczne miejsce do badania akumulatorów litowo-jonowych

  • 21/11/2014, Michałowice

  • Stosowanie akumulatorów litowo-jonowych staje się coraz bardziej popularne w wielu dziedzinach, jak np. elektromobilność. Ze względu na wysoką energię właściwą wraz ze wzrostem pojemności rośnie też potencjalne zagrożenie.

 
Przedsiębiorstwa i instytucje badawcze, które posługują się akumulatorami energii na bazie litowo-jonowej, muszą podjąć wyzwanie zapewnienia przy tym jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Pomieszczenia do badania akumulatorów DENIOS są odpowiedzią na to wyzwanie.

Nieprawidłowe postępowanie z akumulatorami litowo-jonowymi jest potencjalnym źródłem znacznego zagrożenia. Może dojść do głębokiego rozładowania, reakcji chemicznych, a w najgorszym przypadku wybuchu akumulatora. Wypadki w laboratoriach badawczych spowodowane tym, że zawiodła technika lub człowiek, uświadamiają konieczność nadania najwyższego priorytetu ochronie pracowników i środowiska.

Bezpieczne pomieszczenia techniczne firmy DENIOS to optymalne rozwiązanie problemu składowania i badania akumulatorów litowo-jonowych. Rozmiar, wyposażenie, zabezpieczenie każdego pomieszczenia odpowiada dokładnie wytycznym klienta. Dziesiątki lat doświadczenia DENIOS AG w konstruowaniu i budowie magazynów materiałów niebezpiecznych mogą być wykorzystane również do bezpiecznych pomieszczeń technicznych, zwłaszcza jeśli idzie o ich zabezpieczenie.

W razie pojawienia się poważnego zagrożenia specjalne powierzchnie w dachu umożliwiają kontrolowane wyrównanie ciśnień. W ten sposób już zawczasu można zapobiec zniszczeniu pomieszczenia albo zagrożeniu dla pracowników przez nagłe otwarcie drzwi i niekontrolowane uwolnienie energii. Wysokowydajna wentylacja techniczna zapewnia ponadto odprowadzenie zagrażających zdrowiu, ewentualnie wybuchowych gazów. Szeroki monitoring jest nieodzowny ze względów bezpieczeństwa. Czujniki wykrywające gaz, monitorowanie temperatury albo wczesne wykrywanie pożaru podnoszą bezpieczeństwo eksploatacji i poziom bhp. Wyposażenie w środki ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej jest oczywiste dla bezpieczeństwa pracowników i wyposażenia technicznego.

Systemy DENIOS są specjalnie konstruowane na potrzeby bezpiecznego składowania groźnych mediów. Pomieszczenia do badań firmy DENIOS, dopuszczone przez DIBt (Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej) i wyposażone w zintegrowaną wannę wychwytową, są optymalnie przygotowane do zatrzymywania wycieków elektrolitu. Wykorzystanie wkładów do wanny z PE pozwala wszechstronnie zapobiegać szkodom materiałowym i środowiskowym.
Telefon
Zobacz telefon
Adres ul. Słoneczna 26
05-816  Michałowice
mazowieckie - POLSKA
(Kliknij żeby zobaczyć mapę)