INFORMATOR PRZEMYSŁOWY
Bezpośredni kontakt z firmami

Tag radiowy w magazynie

  • 13/05/2008, Bielsko-Biała

  • Firma Jantar, jako jedna z pierwszych firm w Polsce wdrożyła nowoczesne rozwiązanie wykorzystujące tagi EPC do śledzenia cyklu produkcyjnego oraz wszystkich związanych z tym procesem operacji magazynowych.

 
Technologia zwana często EPC/RFID wykorzystuje technologię identyfikacji za pomocą fal radiowych do rozpoznawania obiektów oznakowanych kodem EPC (Electronic Product Code) w powiązaniu z internetową wymianą danych logistycznych realizowaną w sposób automatyczny. Kod produktu zapisany jest w microchipie, który może znajdować się na zewnętrznej lub wewnętrznej części opakowania. Informacja zapisana w tym kodzie to ciąg cyfr określających jednoznacznie dany obiekt (produkt, opakowanie zbiorcze lub paletę). Dzięki zastosowaniu standardowego schematu kodowania wykorzystującego globalne identyfikatory systemu GS1, możliwe jest uzyskanie unikatowych w skali świata identyfikatorów. Zalety oznaczeń wg systemu GS1 oraz ich binarne zapisywanie pozwalają na niczym nie ograniczone kodowanie dowolnych form opakowaniowych w dowolnym miejscu globu. Standardowy schemat kodowania określonej informacji w tagu EPC to jeden z kilku elementów sieci EPCglobal, która pozwala automatycznie identyfikować dowolne jednostki logistyczne i jednostkowe w łańcuchu dostaw w każdym przedsiębiorstwie, w każdej gałęzi przemysłu, w dowolnym miejscu świata.
W celu komercjalizacji wyników badań na technologią EPC/RFID powołana została nowa organizacja o nazwie EPCglobal Inc. z siedzibą w USA. Jej głównym zadaniem jest popularyzacja rezultatów prac badawczych oraz merytoryczne wspomaganie prac wdrożeniowych nowej technologii w przedsiębiorstwach na świecie. Jest to międzynarodowa organizacja utworzona przez GS1, jako neutralny podmiot standaryzujący i popularyzujący o charakterze „non-profit". Struktura organizacyjna EPCglobal Inc. to ponad 2500 osób, zaangażowanych w rozwój i rozpowszechnianie standardów EPCglobal. Przedstawiciele ponad 100 wielkich międzynarodowych przedsiębiorstw, będących jednocześnie uczestnikami EPCglobal biorą udział w pracach grup działania (Action Groups) i grup roboczych (Working Groups). Obecnie zarejestrowanych uczestników EPCglobal na świecie jest ponad 1300, z czego w Polsce 6. Przynależność do EPCglobal daje niepowtarzalne możliwości wymiany doświadczeń
z innymi uczestnikami organizacji, wdrażającymi nową technologię w swoich przedsiębiorstwach oraz wpływania na rozwój standardów EPCglobal.
Firma Jantar, jako jedna z pierwszych firm w Polsce wdrożyła nowoczesne rozwiązanie wykorzystujące tagi EPC do śledzenia cyklu produkcyjnego oraz wszystkich związanych z tym procesem operacji magazynowych u jednego z wiodących producentów branży meblowej.

Elektroniczna gospodarka magazynowa oparta na kodzie EPC

Opis techniczny projektu:

W rozwiązaniu zastosowano urządzenia renomowanych producentów Motorola oraz Zebra.
W kluczowych miejscach magazynów oraz ramp wyładowczych zainstalowano stacjonarne bramki RFID pracujące na czytnikach Motorola XR-480 w systemie 4-8 anten.
Uzupełnieniem rozwiązania są terminale przenośne Motorola MC9090-G RFID oraz drukarki Zebra Z6MPlus.
Wszystkie urządzenia łączą się za pośrednictwem infrastruktury radiowej WiFi zrealizowanej na urządzeniach Motorola.

W TAG-ach zapisywane są dane w standardzie EPCglobal.

Sercem całości jest serwer pracujący w technologii WEB Services, który realizuje zapytania od wszystkich klientów oraz łączy się z logiką bazy danych Oracle. Wykonując odpowiednie operacje, serwer zarządza również pracą drukarek Zebra.

Bramki obsługiwane są przez osobne oprogramowanie, które komunikuje się z serwerem natychmiast po odczytaniu TAG-a. Wywołując odpowiednie mechanizmy bazodanowe realizuje w ten sposób operacje magazynowe takie jak: przyjęcie, wydanie, rozchód wewnętrzny, operacje międzymagazynowe, inwentaryzacja, reklamacje.

Oprogramowanie bramki pracuje w trybie automatycznym co oznacza, że wszystkie decyzje podejmuje się z poziomu systemu nadrzędnego klienta (ERP).

Terminale przenośne realizują pozostałe operacje magazynowe:

- Programowanie, przeprogramowanie TAGów na podstawie danych z systemu
- Kasowanie, usuwanie (kill) TAGów, zmiana statusów TAGów w systemie
- Zatwierdzenie przychodów z uzupełnieniem miejsc składowania na magazynie
- Zatwierdzenie kontroli jakości
- Zdalne wydruki etykiet na drukarkach ZEBRA
- Zatwierdzenie i realizacja przyjęć magazynowych wyrobu gotowego z rejestracją kart pracy operatorów
- Inwentaryzację
- Różne zapytania informacyjne o produkt na podstawie TAGa

System bezpośrednio zarządza urządzeniami pracującymi w technologii RFID Gen2 oraz na bieżąco wykonuje wszystkie niezbędne operacje produkcyjno-magazynowe. Jest zintegrowany z oprogramowaniem klasy EPR.

Funkcjonalność projektu:

System ERP przygotowuje zlecenia produkcyjne obejmujące wszystkie parametry zestawu meblowego m.in. rozmiar, krój, kolor. Programowanie odbywa się za pomocą terminali przenośnych RFID, generowane są etykiety z TAG-iem RFID zaprogramowanym jednoznacznie dla danego produktu.
Etykieta jest mocowana do obicia w sposób trwały.
Partie zestawów przechodzą do magazynu, rejestrowane są w czasie rzeczywistym przez anteny zlokalizowane na wejściu magazynu. Całość operacji jest rejestrowana w systemie ERP, łącznie z lokalizacją.
Po określeniu zlecenia produkcyjnego, obicia są kompletowane i przy wyjściu z magazynu Tagi odczytywane są metodą on - line przez anteny i porównywane w międzyczasie z przygotowanym zleceniem. W przypadku występujących różnic korygowane są na bieżąco ilości produktu lub asortyment.
W fazie montażu poprzez terminale przenośne RFID następuje kontrola zgodności ze zleceniem.
Po wykonaniu finalnym, wyroby z hali produkcyjnej są wysyłane do magazynu. Przekazanie następuje poprzez bramki RFID. Rejestrowane są wyroby gotowe oraz informacje o miejscu wysyłki danego produktu.
Magazyn w analogiczny sposób połączono z wejściem wyrobów gotowych.
Na podstawie zleceń wysyłanych za pomocą terminali przenośnych dokonywana jest kompletacja, a wysyłka zatwierdzona jest poprzez rejestrację przy przejściu przez bramki magazynu wysyłkowego.
Równolegle z tym drukowane są etykiety logistyczne w standardzie GS1.

Istotnym elementem zestawu jest także możliwość śledzenia wyrobów przychodzących w ramach reklamacji. Odczyt TAG-a RFID umożliwia śledzenie identyfikacji począwszy od źródła pochodzenia towaru, poprzez zgodność terminu produkcji, na potwierdzeniu zgodności z procedurą serwisową kończąc.


Podsumowanie:
Rozwiązanie zaproponowane przez Jantar Sp. z o.o. jest jednym z pierwszych w Polsce kompleksowych projektów RFID, pracujących w środowisku produkcyjnym w pełnym zastosowaniu jako podstawowy element śledzenia produkcji.

Tomasz Pisarek - Jantar Sp. z o.o.
Elżbieta Hałas - Instytut Logistyki i Magazynowania - GS1 Polska


Notka o firmie:
Firma realizuje projekty w dziedzinie kodów kreskowych i technologii RFID.
Posiada status ZEBRA Premier Partner i Authorised Service Provider, Motorola Partner, IBM Premier Business Partner. Firmy te posiadają certyfikaty z zakresu automatycznej identyfikacji.
Jako jedna z firm w Polsce zdobyła członkowstwo w EPCglobal.
Jako Premier Partner IBM jest liderem we wdrażaniu systemów kasowych dla sieci handlowych. Wielokrotnie nagrodzona tytułem Partner Roku IMB.
Jantar posiada Centrum Innowacji IBM we Wrocławiu.

Telefon
Zobacz telefon
Adres ul. Piekarska 199
43-300  Bielsko-Biała
POLSKA
(Kliknij żeby zobaczyć mapę)