INFORMATOR PRZEMYSŁOWY
Bezpośredni kontakt z firmami

Czy w 2010 roku są szanse na poprawę kondycji małych i średnich firm transportowych?

  • 18/01/2010, Piaseczno

  • O kondycji małych i średnich firm transportowych na przełomie 2009/2010 mówi Arkadiusz Andruch, Domestic FTL Director w firmie ROHLIG SUUS Logistics.

 

Wg raportu ryzyka branżowego wywiadowni gospodarczej Dun & Bradstreet (październik 2009) do końca 2009 roku przewidywano upadek 10 proc. firm działających w branży transportowej, głównie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Można zauważyć dwie główne przyczyny tego zjawiska: mniejszą podaż ładunków na rynku w Polsce i zagranicą oraz długie terminy płatności lub nawet zaniechanie regulowania należności przez producentów i spedytorów. Opóźnienie lub brak płatności doprowadza do utraty płynności finansowej firm, a to w dużym stopniu zamyka dostępność do zewnętrznych źródeł finansowania, takich jak kredyty bankowe.

By przetrwać trudne miesiące na rynku, małe i średnie firmy transportowe powinny więc z dużym namysłem dokonywać wyboru stałych partnerów biznesowych, kierując się przy tym przede wszystkim ich wiarygodnością, doświadczeniem, sytuacją finansową oraz opinią jaką cieszą się na rynku. Właściciele firm powinni też zwrócić uwagę na dodatkowe korzyści oferowane przez operatorów logistycznych, takie jak współpracę partnerską czy alians strategiczny, który w ramach programu lojalnościowego zapewnia dostęp do środków finansowych oraz bazę ładunków. Warto również dokładnie przeanalizować koszty i zyski przedsiębiorstwa, by nie stosować dumpingu cenowego, doprowadzającego do sytuacji, w której ceny za frachty osiągają poziom poniżej kosztów usługi.

Według mojej opinii perspektywa poprawy kondycji polskich firm pojawi się już w 1. połowie 2010 roku. Ożywienie polskiej gospodarki już przynosi pozytywne rezultaty, takie jak wyhamowanie spadku cen usługi przewozowej. Wraz ze zbliżającym się EURO 2012 popyt na usługi będzie wzrastał. W dłuższej perspektywie wymusi to wzrost cen i wpłynie na poprawę kondycji polskich firm transportowych.

Telefon
Zobacz telefon
Adres ul. Jana Pawła II 66
05-500  Piaseczno
POLSKA
(Kliknij żeby zobaczyć mapę)