INFORMATOR PRZEMYSŁOWY
Bezpośredni kontakt z firmami

Portalowa współrzędnościowa maszyna pomiarowa (Carl Zeiss ACCURA)

  • Nowa klasa dokładnościowa z technologią multi-sensor.

Szczegółowa informacja o produkcie Portalowa współrzędnościowa maszyna pomiarowa

ACCURA®, maszyna multisensoryczna, oferuje wysoką precyzję pracy dla różnych głowic pomiarowych. ACCURA zawsze umożliwia zastosowanie idealnej metodyki pomiaru dla danego zadania pomiarowego.

Szybko i jednocześnie dokładnie

• koncepcją maszyny jest utrzymanie jednocześnie wysokiej dokładności i dynamiki, zapewniających szybkie i precyzyjne wyniki pomiarów.

Jakość Carl Zeiss aż po najmniejsze szczegóły

• niezwykle sztywna konstrukcja portalu z termicznie niewrażliwych materiałów
• wszystkie osie z czterostronnym łożyskowaniem pneumatycznym (blokada poprzecznych stopni swobody)
• okablowanie dla głowic stykowych i optycznych, impulsowych i skaningowych, co umożliwia pełną funkcjonalność multisensorową

Głowice pomiarowe dla przegubu obrotowo-wychylnego RDS

• RST-P, ViScan, DTS, VAST XXT do pomiarów impulsowych i do pomiarów skaningowych
• modułowa technika magazynowania kombinowana z automatycznym magazynem wymiany końcówek

Inne produkty firmy

.P-CTU-4314872048