CHEP

CHEP to światowy lider w usługach wynajmu palet. Firma dostarcza rozwiązania outsourcingowe w zakresie zarządzania opakowaniami drewnianymi.

Warszawa, mazowieckie, Polska

O firmie CHEP

Firma CHEP jest światowym liderem w usługach wynajmu palet.

Firma dostarcza rozwiązania outsourcingowe, które zwiększają efektywność łańcucha dostaw poprzez ograniczenie kosztów, administracji i uproszczenie systemu zarządzania nośnikami.

Podstawowe korzyści z wynajmu palet:

  • możliwość skoncentrowania się na działalności podstawowej
  • poprawa satysfakcji klientów/odbiorców palet – poprzez wyeliminowanie rozliczeń sald paletowych
  • uproszczenie procesów zarządzania paletami – ograniczenie administracji
  • identyfikacja rzeczywistych kosztów gospodarki paletowej -ograniczenie ryzyka wynikającego z rozliczeń podatkowych.

CHEP oferuje palety charakteryzujące się wysoką, standardową jakością, z powodzeniem wykorzystywane w automatycznych systemach pakowania i magazynowania. Użytkownikami palet CHEP są wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw: producenci, operatorzy logistyczni i dystrybutorzy prowadzący działalność na rynku krajowym, jak i firmy funkcjonujące w oparciu o złożone, międzynarodowe sieci dystrybucyjne.

W ofercie CHEP znajdują się:

  • palety euro (1200x800 mm)
  • palety przemysłowe (1200x1000 mm)
  • półpalety (800x600 mm)
  • palety wystawowe (600x400 mm)

Firma CHEP powstała w Australii w 1946 roku, dziś działa na 6 kontynentach, zatrudniając ponad 7,000 pracowników w czterdziestu sześciu krajach. Tylko na terenie Europy firma zarządza 200 magazynami sprzętu palet. Obecnie z systemu korzysta ponad 300 tys. przedsiębiorstw zaopatrywanych w nośniki z poolu ponad 300 milionów wysokiej jakości palet i kontenerów.

Polecane firmy w kategorii Pojemniki, palety, kontenery

.C-CTU-736384164