Używamy własnych plików cookie oraz stron trzecich, aby zwiększyć korzyści dla klienta i ulepszyć doświadczenie korzystania ze strony. Nawigowanie po stronie rozumiemy jako wyrażenie zgody na ich wykorzystanie. Aby uzyskać więcej informacji, proszę sprawdzić naszą politykę cookies

Elokon Polska

Nowoczesne techniki BHP dla przemysłu. Bezpieczeństwo i postęp.

Warszawa, Polska

O firmie Elokon Polska

Nasza firma działa nieprzerwanie od 1992 roku jako spółka prawa polskiego z całym kapitałem założycielskim niemieckiej firmy ELOKON Sicherheitstechnik GmbH.

Obie firmy: niemiecka ELOKON i polska ELOKON Polska specjalizują się w nowoczesnych technikach BHP dla przemysłu, szczególnie w technikach wykorzystujących elektronikę i optoelektronikę, a także techniki laserowe. Dzięki wzajemnemu powiązaniu tych firm udaje się w sposób oczywisty przenosić pozytywne doświadczenia z przemysłu niemieckiego na grunt polski. Z drugiej strony ułatwia to eksport polskich wyrobów na rynek niemiecki i dalej do innych krajów Europy zachodniej.

Akredytacja PARP w Programie Rozwoju BHP (w ramach PHARE 2002).
Z przyjemnością i satysfakcją informujemy naszych PT Klientów, Przyjaciół i Sympatyków oraz wszystkich Odwiedzających tą stronę internetową, że w pierwszym terminie uzyskaliśmy akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości-PARP, na "Usługi doradcze w zakresie oceny BHP w miejscu pracy", w Programie Rozwoju BHP w ramach PHARE 2002.

Utworzenie spółki ELOKON Logistics
Spółka Elokon Logistics powstała w efekcie wydzielenia działu Logistyki z firmy Elokon Polska Sp. z o.o. Celem tej zmiany było zdynamizowanie rozwoju oraz wzmocnienie pozycji Elokon na rynku usług doradztwa i projektów logistycznych.

Elokon Sicherheitstechnik, Elokon Polska oraz Elokon Logistics współpracują ze sobą w ramach Grupy Elokon, co pozwala na wykorzystanie znacznego potencjału wiedzy i doświadczeń tych firm. Podczas realizacji złożonych projektów tworzone są interdyscyplinarne zespoły specjalistów, efektywnie realizujące powierzone zadania projektowo-audytorskie. Bezpośrednie przełożenie na wysoką jakość oferowanych projektów i analiz logistycznych ma też ścisła współpraca Elokon Logistics z Zakładem Logistyki i Systemów Transportowych Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Współpraca ta obejmuje wspólną realizację projektów, organizację seminariów i szkoleń jak też prowadzenie badań systemów logistycznych.

Polecane firmy w kategorii Wózki widłowe, paletowe i pojazdy magazynowe

.C-CTU-736384103