Używamy własnych plików cookie oraz stron trzecich, aby zwiększyć korzyści dla klienta i ulepszyć doświadczenie korzystania ze strony. Nawigowanie po stronie rozumiemy jako wyrażenie zgody na ich wykorzystanie. Aby uzyskać więcej informacji, proszę sprawdzić naszą politykę cookies

DCS - System Kontroli Odległości

Produkt firmy Elokon Polska

Kontrola położenia ładunku na widłach.

Opracowany w firmie ELOKON - System Kontroli Odległości DCS - jest system pomiaru i wskazań odległości między karetką wideł i podnoszonym towarem. Pomaga operatorowi wózka przy podejmowaniu ładunku w obszarach o ograniczonej widoczności gdy nie można podjechać do podnoszonego ładunku aż do karetki wideł.
Klasycznym zastosowaniem jest przypadek bocznego podnoszenia europalet w magazynach wysokiego składowania lub przy podnoszeniu klatek i metalowych skrzyń różnych rozmiarów. Za daleki najazd może prowadzić do uszkodzenia dalej położonych towarów i często przyczynić się do upadku całej jednostki ładunku. Przy wózkach niskiego podnoszenia niewłaściwe pozycjonowanie przy podnoszeniu bocznym palet może prowadzić do ich rozerwania. Przy podnoszeniu tylko jednej palety z bloku palet widłami o podwójnej długości również może wystąpić przypadek niewłaściwej pozycji na widłach.
Zalety nowego DCS:
- Bezpieczne podnoszenie różnorodnych ładunków o różnej wielkości
- Zabezpieczenie przed uszkodzeniem towarów
- Uniemożliwienie upadku ładunku
- Uniemożliwienie rozerwania palety przez niewłaściwe podnoszenie
- Ograniczenie przypadków uszkodzeń
Elektronika gwarantem lepszego komfortu
Zainstalowany na karetce wideł czujnik mierzy w sposób ciągły odległość pomiędzy czołem karetki a podnoszonym lub odstawianym ładunkiem. Zainstalowany w polu widzenia operatora wózka moduł sterująco-kontrolny wspomaga użytkownika przy podnoszeniu ładunku i pomaga w prosty sposób w ustawieniu prawidłowej pozycji najazdowej. Zrozumiałe symbole jazdy do przodu i do tyłu oraz wskaźniki pozycji najazdowej dają operatorowi możliwość bezpiecznego podnoszenia towarów bez ich uszkodzenia i upadku. Operator ze swojego miejsca może indywidualnie ustawić do trzech zadanych odległości kontrolnych. Czujnik może być stosowany do wszystkich rodzajów wózków widłowych pracujących zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.
Cechy nowego DCS:
Łatwa instalacja
Możliwość zastosowania we wszystkich typach wózków
Łatwe przyjęcie właściwej pozycji do bezpiecznego podnoszenia
Bezawaryjna praca i długa żywotność
Możliwość zastosowania na zewnątrz oraz w chłodniach
Przegląd, kontrola i zabezpieczenie ładunku
Wizualizacja optyczna na ekranie DCS daje użytkownikowi możliwość łatwej kontroli osiągnięcia wymaganego odstępu, jak również w sposób ciągły informuje o odstępie pomiędzy karetką wideł a ładunkiem. Operator wózka może także rozpoznawać głębokość najazdu w odniesieniu do końca wideł oraz ustalić i wyeliminować położenia niebezpieczne a tym samym uniknąć zagrożeń przy podnoszeniu. Ma to szczególne znaczenie, kiedy konieczne jest utrzymanie równych i dokładnych odstępów. Maksymalna odległość działania czujnika stanowi odległość dobrze widoczną dla operatora i jest wskazywana z milimetrową dokładnością. Moc świetlna wysokich na 14 mm wskaźników LED umożliwia obserwacje przy zastosowaniach na zewnątrz pomieszczeń.
Łatwość montażu
DCS montowany jest na dwóch śrubach w miejscu łatwo dostępnym w polu widzenia operatora wózka. Połączenie elektryczne do zasilania wózka wykonywane jest za wyłącznikiem stacyjki. Czujnik montowany jest do karetki wózka i ustawiany równolegle do wideł. Dzięki specjalnej płaskiej budowie i dostarczanej łącznie obudowie ochronnej czujnik zabezpieczony jest przed ewentualnymi uszkodzeniami. Przekazywanie sygnału przy niskim podnoszeniu (w wózkach niskiego podnoszenia) odbywa się bezpośrednio przez dołączone przewody. Przy wózkach o różnych wysokościach podnoszenia wideł (wózki wysokiego podnoszenia, wózki czołowe i wózki z wysuwanym masztem) przez dodatkowe przewody łączące.

O firmie Elokon Polska

Elokon Polska

Nowoczesne techniki BHP dla przemysłu. Bezpieczeństwo i postęp.

Warszawa, Polska

.P-CTU-736384103-1131795020