Używamy własnych plików cookie oraz stron trzecich, aby zwiększyć korzyści dla klienta i ulepszyć doświadczenie korzystania ze strony. Nawigowanie po stronie rozumiemy jako wyrażenie zgody na ich wykorzystanie. Aby uzyskać więcej informacji, proszę sprawdzić naszą politykę cookies

Kontroler (FANUC R-30iA Mate)

Produkt firmy FANUC

Z wbudowanym systemem wizyjnym 2D przyśpieszającym instalację aplikacji wizyjnych.

Kontroler R-30iA Mate firmy FANUC Robotics ma niewielkie rozmiary i jest przeznaczony do obsługi robota LR Mate 200iC. Kontroler posiada wbudowany system wizyjny 2D przyśpieszający instalację aplikacji wizyjnych i umożliwiający łatwą aktualizację w celu uzyskania systemu wizyjnego 3D.

Funkcje komunikacyjne R-30iA Mate
• Łatwe ładowanie programów z robota na serwer
• Wbudowany interfejs PCMCIA
• 1 połączenie interfejsu seryjnego (RS232C, RS422)
• Link I/O FANUC (urządzenie podległe lub urządzenie główne)
• Model I/O FANUC A (opcjonalnie)
• Ethernet (100 BaseTX)
• Fieldbus (opcjonalnie)
• PROFIBUS (urządzenie główne i podległe, oddzielne)
• DEVICENET (urządzenie główne i podległe, oddzielne)
• CCLINK

Funkcje I/O R-30iA Mate
Wejście/Wyjście (I/O) to sygnały elektryczne, dzięki którym robot może kontrolować uchwyty i inne narzędzia zewnętrzne. Wymagane także do komunikacji z maszynami zewnętrznymi (np. maszyny CNC), podłączanymi lub odłączanymi od robota.
Dostępne rodzaje I/O
• DI/DO (cyfrowe)
• RI/RO w ramieniu robota (cyfrowe)
• GI/GO (I/O cyfrowe, zespół wejść/wyjść)
• UI/UO (I/O cyfrowe do zdalnego sterowania za pośrednictwem zewnętrznego PLC)
• AI/AO (analogiczne)
Konfiguracja I/O może być zapisana, a następnie odtworzona przy użyciu karty pamięci PCMCIA.

Szybkie uruchomienie
Kontroler R-30iA Mate jest uruchamiany w mniej niż 1 minutę (przy zastosowaniu podstawowego oprogramowania czas ten jest nawet krótszy).

W wypadku przerwie w dopływie energii elektrycznej:
• Program robota uruchamia się ponownie szybciej niż jakikolwiek program bazujący na PC (system operacyjny inny niż Windows)
• Funkcja gorącego zapłonu umożliwia bezpieczne ponowne uruchomienie systemu i ciągłość procesu produkcji po przerwie w dopływie energii elektrycznej
• Jednorazowa kontrola pozycji robota po ponownym uruchomieniu: w wypadku jakiejkolwiek przerwy w pracy programu, robot zapamiętuje automatycznie swoją pozycję w chwili przed wystąpieniem problemu. Po wznowieniu program sprawdza czy pozycja robota jest zgodna ze wstępnie skonfigurowanym, dopuszczalnym zakresem przemieszczenia. Zapobiega to niespodziewanym ruchom robota i ewentualnym kolizjom.
• Dłuższy okres zdatności do prawidłowego działania (sprawność robota)
Klasa bezpieczeństwa 4
Klasa bezpieczeństwa 4 (EN 954-1) oferowana z systemem Dual Check Safety.
DCS składa się z dwóch bezpiecznych kanałów wejścia/wyjścia I/O działających w dwóch niezależnych procesorach kontrolujących się wzajemnie. Dual Check Safety to wbudowany system bezpieczeństwa zgodny z europejskimi standardami. Dwa procesory pokazują realną pozycję i prędkość serwonapędu zapewniając kontrolę nadmiarową. Zastosowany system spełnia wymogi standardów bezpieczeństwa nie obniżając przy tym wydajności pracy maszyny i nie zmieniając jej kosztu.

Stosowany w robotach system Dual Check Safety składa się z następujących elementów:
• 2 wejścia bezpieczeństwa kanału do FENCE, zatrzymania awaryjnego, Servo Off
• 2 wyjścia bezpieczeństwa kanału do zatrzymania awaryjnego
• Te same wejścia i wyjścia bezpieczeństwa co R-J3iB i R-J3
• Bezpieczne przerwanie pracy serwonapędu przy użyciu styczników magnetycznych
• Ocena ryzyka zgodnie z normą EN 954-1, ryzyko klasy 4 (najwyższe, porównywalne z klasyfikacją dotyczącą załadunku prasy ręcznej).

O firmie FANUC

FANUC

Oferujemy roboty o udźwigu od 2 do 700 kg, do przenoszenia materiałów, spawania łukowego i punktowego, paletyzacji, pakowania, pickingu, malowania, zgrzewania i wielu innych aplikacji.

Warszawa, Polska

.P-CTU-2709260238-1056046475